Eglė Janušonytė

Santrauka

Melanoma – aukšto piktybiškumo odos vėžys, kurio atvejų skaičius pasaulyje sparčiai didėja. „Kontrolės punktų“ inhibitorių terapija, veikianti CTLA-4 ir PD-1 receptorius ir stiprinanti T ląstelių poveikį, yra naujas bei plačiai tyrinėjamas efektyvus pažengusios melanomos su tolimosiomis metastazėmis gydymas. Šiems paci­entams gali būti taikoma monoterapija arba kombinuo­toji terapija, tačiau geresni rezultatai pasiekiami taikant kombinuotąją terapiją. Kontrolės punktų terapija gydomi pacientai turi būti atidžiai stebimi dėl galimo gydymo toksiškumo įvairioms organų sistemoms bei pirminio ir įgyto rezistentiškumo. Reikalingi tolesni tyrimai, nusta­tant šiam gydymui tinkamus biožymenis, siekiant pro­gnozuoti kontrolės punktų terapijos veiksmingumą spe­cifiniams pacientams.

Raktiniai žodžiai: melanoma, checkpoint therapy, ipilimumab, nivomulab, pembrolizumab.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.022
Pilnas tekstasPDF

Back