Paulina Petraitytė

Santrauka

Įvadas. Kokliušas – tai vakcinų pagalba valdoma kvė­pavimo takų infekcija, itin pavojinga mažiems vaikams. Sergant neskiepytiems vaikams, dažnai pasitaiko kompli­kacijų: stipraus kosulio sukeltos komplikacijos, apnėja, net encefalopatija ar mirtis.

Metodika. PubMed mokslinių šaltinių bazė buvo naudo­jama literatūros šaltinių paieškai. Pagrindiniai paieškos filtrai: kokliušas, vakcinacija, kokono strategija, kosu­lys (angl. pertussis, vaccination, cocooning, whooping cough). Papildomi paieškos filtrai: prieinamas visas tekstas, per pastaruosius 5 metus, žmonės, anglų kalba (angl. Free full text, in the last 5 years, Humans, En­glish). Rasta 1321 paieškos rezultatas, o atlikus pirminę peržiūrą paieška susiaurinta iki 51 rezultato. Atlikus viso teksto analizę, į literatūros apžvalgą įtraukta 11 šaltinių. 4 šaltiniai atrinkti rankiniu būdu iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenų, norint įvertinti ligos paplitimą Lietuvoje.

Tikslas. Kokliušo ligos klinikos, diagnostikos bei gy­dymo ypatybių aptarimas. Naujausių kokliušo preven­cijos metodų apžvalga, tiesioginės ir netiesioginės pre­vencijos vertinimas.

Rezultatai ir išvados. Ne visuomet ligos prevencijai ga­lima taikyti vakcinas. Ligos komplikacijų dažniui suma­žinti sugalvota kokono strategija. Apsauga nuo kokliušo infekcijos neįgyjama iki 4 mėnesių. Kokliušo kokono strategijos tikslas yra apsaugoti mažesnius nei vienerių metų vaikus, skiepijant asmenis, kurie turi dažną sąlytį su vaiku. Atliktos studijos parodė, jog didžioji dauguma vaikų kokliušu užsikrečia namie, nuo artimųjų.

Rekomendacijos: Tdap doze skiepyti visas nėščiąsias, visų nėštumų metu, nesvarbu, ar prieš tai jos buvo skiepy­tos ar ne. Tdap doze turėtų būti imunizuota ne tik motina, bet ir tėvas, vaiko iki vienerių metų broliai ir seserys, seneliai, auklės, sveikatos priežiūros specialistai. Tačiau šiuo metu dažniau praktikoje naudojamas tik motinos rutininis vakcinavimas antrojo arba trečiojo nėštumo trimestro metu.

Raktiniai žodžiai: kokliušas, vakcinacija, kokono strategija, kosulys.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.163
Pilnas tekstasPDF

Back