Jolanta Česienė, Dalia Bračkienė, Jūratė Šaknienė, Inga Daugalienė, Gabrielė Bružaitė, Egidijus Petraitis

Santrauka

4 metų berniukui pirmąją atvykimo į ligoninę dienąpagal būdingus ligos simptomus ir požymius buvonustatytas Stivenso–Džonsono sindromas. Priežastisliko neidentifikuota. Ligos baigtis buvo gera. Trumpaiaptariame šį klinikinį atvejį ir palyginame su literatūrojepateiktais mokslinių tyrimų duomenimis.

Raktiniai žodžiai: Stivenso-Džonsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė, SCORTEN skalė, kortikosteroidai, imunoglobulinai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.072
Pilnas tekstasPDF

Atgal