Audrė Alonderytė, Paulius Umantas, Robertas Stasys Samalavičius, Pranas Šerpytis

Santrauka

Tikslas – atlikti mokslinių šaltinių, nagrinėjančių landiololio vartojimą aritmijoms gydyti, sisteminę analizę ir apibendrinti šio vaisto panaudojimo gali­mybes ir naudą.

Medžiaga ir metodai. Duomenys buvo renkami Pu­bMed duomenųbazėje. Analizei naudoti visateksčiai straipsniai, atitikę apžvalgos tikslą. Analizuotos tik anglųkalba skelbtos publikacijos, pasirodžiusios ne vėliau nei prieš10 metų. Analizei atrinktos ir išanalizuotos 33 publikacijos.

Rezultatai. Landiololis yra labai trumpo veikimo β1 receptorių blokatorius, skiriamas sinusinei tachikar­dijai, prieširdžių virpėjimui ir plazdėjimui gydyti [1]. Šis medikamentas labai kardioselektyvus (β1/ β2=255), lyginant su kitais β-adrenerginių receptorių blokatoriais, todėl retinamas širdies susitraukimų daž­nis, o arterinis kraujospūdis išlieka beveik nepakitęs [2]. Landiololio vartojimas intraveninis, todėl patogu jį titruoti iki reikiamos dozės ūmių būklių metu. Re­miantis tyrimų rezultatais, teigiamas efektas stebi­mas skiriant šį vaistą ūminio koronarinio sindromo bei ūminio dekompensuoto širdies nepakankamumo metu [3]. Landiololis pranašenis už digoksiną, kon­troliuojant širdies susitraukimų dažnį prieširdinių aritmijų metu pacientams, kurių kairiojo skilvelio funkcija yra sutrikusi [4]. Landiololis efektyvus ne tik supraventrikulinėms aritmijoms valdyti. Jis gali būti naudingas ir gydant ventrikulines aritmijas (skil­velinę tachikardiją ar skilvelių virpėjimą), kai kiti medikamentai neveiksmingi [5, 6]. Mažos landiolo­lio dozės gali būti skiriamos operacijų metu ar po jų, siekiant išvengti pooperacinio prieširdžių virpėjimo [7]. Atliekant aortokoronarinių jungčių suformavimo operaciją su vožtuvų plastika, pastebėta, jog poopera­cinio prieširdžių virpėjimo gydymui landiololis buvo tinkamesnis už diltiazemą [8]. Atliktuose tyrimuose aprašoma ekonominė landiololio vartojimo nauda prevencijai ar pooperacinio prieširdžių virpėjimo gy­dymui [9]. β-adrenerginių receptorių blokatoriai gali būti naudingi mažinant viruso patekimą į ląstelę CO­VID-19 pacientams, turintiems normalų kraujospūdį ar sergantiems arterine hipertenzija [10].

Rakntiniai žodžiai: landiololis, prieširdžių virpėjimas, ūminis koronarinis sindromas, širdies nepakankamumas, COVID-19.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.100
Pilnas tekstasPDF

Back