Pavelas Zachovajevas, Eglė Kačinskaitė, Brigita Zachovajevienė, Viktorija Kaktienė

Santrauka

Kaklo skausmas yra vienas iš dažniausiai pasitaikan­čių skausmų. Kaklo skausmo paplitimas populiacijoje yra tarp 10 ir 15 proc., labiau paplitęs tarp moterų nei vyrų [6]. Miofascijinis skausmo sindromas yra dažnas, skausmingas griaučių – raumenų sistemos miofascijinių trigerinių taškų sukeltas sutrikimas [13].

Metodika. Tyrime dalyvavo 20 sveikatos sutrikimų neįvardijusių asmenų, kuriems viršutinėje kaklinėje stuburo dalyje nustatytas bent vienas latentinis mio­fascijinis trigerinis taškas. Tiriamieji buvo suskirstyti į dvi grupes. I grupės (n = 10) tiriamiesiems buvo tai­koma išeminės kompresijos procedūra, II grupės (n = 10) tiriamiesiems buvo taikomas klasikinis masažas toje pusėje, kurioje nustatytas latentinis miofasciji­nis trigerinis taškas. Prieš tyrimą ir iškart po tyrimo buvo vertinama kaklo judesių amplitudė naudojant goniometrą, taip pat buvo naudojama vizualinė ir skaitmeninė analoginė skausmo skalė skausmo in­tensyvumui nustatyti.

Rezultatai. Tyrimo pradžioje įvertintas kiekvieno ti­riamojo LMTT sukelto skausmo intensyvumas. I gru­pės asmenų skausmo intensyvumas buvo 7,3 ± 0,48 balai, II grupės asmenų – 7,2 ± 0,63 balai. Po taikytos išeminės kompresijos asmenų skausmo intensyvumas siekė 2,3 ± 1,15 balo, o asmenims, kuriems buvo tai­komas klasikinis masažas, skausmas sumažėjo iki 4,8 ± 1,22 balų. Visų tiriamųjų skausmo intensyvumas reikšmingai sumažėjo (p < 0,05). Vertinant skausmo pokytį prieš ir po gydymo, asmenų, kuriems buvo taikoma išeminė kompresija, skausmo pokytis buvo reikšmingai didesnis (p < 0,05), nei II grupės asmenų, kuriems buvo taikomas klasikinis masažas.

Išvados. 1. Išeminė kompresija sumažina skausmo intensyvumą, sukeliamą lėtinių miofascijinių trigeri­nių taškų, tačiau nedaro įtakos galvos ir kaklo judesių amplitudės kaitai. 2. Klasikinis masažas sumažina skausmo intensyvumą, sukeliamą lėtinių miofasci­jinių trigerinių taškų, tačiau nedaro įtakos galvos ir kaklo judesių amplitudės kaitai. 3. Išeminė kompre­sija veiksmingiau mažina lėtinių miofascijinių trige­rinių taškų sukeltą skausmą nei klasikinis masažas.

Raktiniai žodžiai: kaklinės dalies skausmas, klasikinis masažas, išeminė kompresija, galvos ir kaklo judesių amplitudė.
DOI10.5200/sm-hs.2018.076
Pilnas tekstasPDF

Back