Renata Stonkutė

Santrauka

Darbo tikslas: įvertinti kineziterapijos procedūrų eiliškumo įtaką peties sąnario funkcijoms po artroskopinės sąauginio kapsulito operacijos. Darbo uždaviniai yra šie: 1. Įvertinti kineziterapijos įtaką pacientų po peties sąauginio kapsulito artroskopinės operacijos peties sąnario paslankumui ir jėgai priklausomai nuo kineziterapijos procedūrų eiliškumo. 2. Įvertinti kineziterapijos įtaką pacientų po peties sąauginio kapsulito artroskopinės operacijos skausmo intensyvumui ir savarankiškumui kasdieniniame gyvenime priklausomai nuo kineziterapijos procedūrų eiliškumo. 3. Paruošti rekomendacijas individualios kineziterapijos programos tobulinimui pacientams po peties sąauginio kapsulito artroskopinės operacijos.

Hipotezė: ligonių po peties sąauginio kapsulito artroskopinės operacijos peties sąnario paslankumo, jėgos, skausmo ir savarankiškumo kasdieniniame gyvenime pokyčiai yra didesni kineziterapijos procedūras vykdant tokia seka: kineziterapija sausumoje atliekama po kineziterapijos vandenyje. Tyrimo metodika. Tyrimo kontingentą sudarė 36 tiriamieji, kurie buvo reabilituojami Palangos reabilitacijos ligoninėje 2005-2007 metais, po artroskopinės peties sąauginio kapsulito operacijos. Visiems pacientams taikyta ta pati reabilitacijos ir kineziterapijos programa, tik skyrėsi kineziterapijos procedūrų eiliškumas. Tiriamieji buvo suskirstyti į dvi grupes po 18 žmonių: I grupė – tiriamoji, kuriai kineziterapija sausumoje atliekama po kineziterapijos vandenyje, II grupė – kontrolinė, kuriai kineziterapija sausumoje atliekama prieš kineziterapiją vandenyje. Statistinė duomenų analizė vykdyta statistine programa „SPSS” ir „Excel“ skaičiuokle. Išvados. Nustatyta, kad statistiškai reikšmingai (p<0,001) padidėjo tiriamosios grupės pacientų peties sąnario paslankumas ir jėga lyginant su kontrolinės grupės pacientais. Savarankiškumo kasdieniniame gyvenime požiūriu, abiejose grupėse stebėta teigiama dinamika: pacientų savarankiškumas kasdieniame gyvenime vertinant Oksfordo klausimynu padidėjo po 2 kartus. Vertinant VAS skale, tiriamojoje grupėje, lyginant su kontroline, nustatytas statistiškai reikšmingas (p<0,001) peties sąnario skausmo intensyvumo mažėjimas.

Raktiniai žodžiai: peties sąnarys, sąauginis kapsulitas, artroskopinė operacija
DOI: 10.5200/2
Pilnas tekstasPDF

Atgal