Greta Aidukaitė, Jūratė Žekonienė

Santrauka

Šiuolaikinėje implantologijoje pasiekiami aukšti dantų implantų išgyvenamumo rodikliai, tačiau aktualia problema išlieka didelis su implantais susijusių komplikacijų paplitimas. Siekiant sumažinti biologinių komplikacijų dažnį, vis didesnis dėmesys skiriamas minkštųjų audinių plastikai aplink implantus, tačiau keratinizuotų dantenų svarba periimplantinių audinių sveikatai literatūroje vertinama kontroversiškai. Tyrimo tikslas – atlikti naujausios mokslinės literatūros apžvalgą apie keratinizuotų dantenų pločio (KDP) įtaką individualios burnos higienos užtikrinimui, valymo diskomfortui, minkštųjų audinių uždegimui, recesijų atsiradimui ir kraštinio kaulo lygiui aplink dantų implantus, pateikti klinikines ir mokslinių tyrimų rekomendacijas. Pagal pasirinktus raktinius žodžius Pu- bMed, Google Scholar, Cochrane Library duomenų bazėse buvo atrinkti anglų kalba išspausdinti moksliniai straipsniai nagrinėjama tema. Pasikartojantys ir temos neatitinkantys straipsniai iš tolimesnės straipsnių analizės pašalinti. Mokslinių tyrimų analizės rezultatai parodė KDP įtaką periimplantinių audinių sveikatai apibrėžti sudėtinga dėl tyrimų heterogeniškumo ir papildomų modifikuojančių veiksnių, tačiau nustatytos tendencijos, kad nepakankamas KDP turi neigiamos įtakos individualiai burnos higienai, sukelia valymo diskomfortą ir skatina recesijų atsiradimą. Minkštųjų audinių uždegimas buvo didesnis esant nepakankamam KDP, tačiau sunku apibrėžti, ar šis rodiklis buvo nulemtas blogesnės apnašo kontrolės, ar egzistuoja kaip nepriklausomas rodiklis. Nustatyti KDP įtaką kraštinio kaulo lygiui trūksta standartizuotų tyrimų ir patikimų duomenų. KDP chirurginis sukūrimas nėra moksliškai pagrįstas, bet gali būti taikomas atsižvelgiant į klinikinę situaciją ir remiantis

žemiausiu pagrįstumo lygmeniu – ekspertų nuomone ir praktinėmis rekomendacijomis. Atliekant mokslinius tyrimus šia tema, rekomenduojama vertinti ne tik KDP, bet ir prisitvirtinusių dantenų plotį, gleivinės storį, viršketerinių skaidulų aukštį, maksimaliai kontroliuoti papildomus veiksnius, galinčius turėti įtakos periimplantinių audinių sveikatai.

Raktiniai žodžiai: keratinizuotų dantenų plotis, biologinės komplikacijos, perimukozitas, periimplantitas, periimplantinė plastinė chirurgija, dantų implantų sėkmė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.095
Pilnas tekstasPDF

Back