Saulius Knystautas, Algimantas Čebatorius, Deimantė Andriuškevičiūtė, Daiva Mockevičienė, Laurynas Kaušynis

Santrauka

Pristatome 70 metų pacientės, kuri kreipėsi į KUL trau­matologijos skyrių dėl 5 metus varginančio kairiojo ke­lio skausmo, klinikinį atvejį. Apžiūros metu pastebėta, kad pacientė vaikšto šlubuodama kairiąja koja, stebimas kairiojo blauzdikaulio panirimas, kelio sąnario valgusinė deformacija. Atlikus kairiojo kelio sąnario dviejų kryp­čių rentgenogramą, matomi ryškūs artroziniai kairiojo kelio sąnario pakitimai, blauzdikaulio kauliniai defektai, blauzdikaulio panirimas. Pacientę paruošus operaciniam gydymui, atlikta kairiojo kelio sąnario pirminė endopro­tezavimo operacija specialiu Sigma TC-3 protezu. Atlikus kontrolines tiesinę ir šoninę kairiojo kelio rentgenogra­mas, pastebėtas endoprotezo išnirimas (tibiofemoralinė dislokacija). Konsiliumo metu aptarus ir paruošus paci­entę, operuota pakartotinai, panaudojant Sigma S-ROM stabilizuotą endoprotezą. Šis atvejis ypatingas tuo, jog kelio sąnario endoprotezo išnirimo komplikacija po vi­siško kelio sąnario endoprotezavimo operacijos yra itin reta komplikacija. Tinkamo dizaino endoprotezo parin­kimas pacientui, esant pažengusiai kelio sąnario artro­zei, vis dar išlieka daug diskusijų keliantis klausimas gydytojo ortopedo – traumatologo klinikinėje praktikoje.

Raktiniai žodžiai: kelio sąnario endoprotezavimas, išnirimas, revizija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.014
Pilnas tekstasPDF

Back