Rytis Leonavičius

Santrauka

Visiems žinomas žmonių polinkis vartoti keiksmažodžius,tačiau ši tema daugelį metų buvo laikoma „tabu“ ir vengiama ją analizuoti. Literatūroje sunku rasti kokių nors išsamesnių tyrimų ar aprašymų apie keiksmažodžius, tačiau ši, galima sakyti, „neetiška“ folkloro rūšis egzistuoja visose tautose. Mes norėjomeišanalizuoti studentų keiksmažodžių vartojimo ypatumus ir jų požiūrį į keiksmažodžių vartojimą.Tyrimui buvo naudojamas vienkartinis anoniminės apklausos metodas. Tyrimo įrankis – standartinis sociodemografinis klausimynas ir originalūs klausimai,skirti keikimosi kiekybinėms ir kokybinėms charakteristikoms nustatyti. Tyrime dalyvavo 1163 studentai, besimokantys Lietuvos aukštosiose mokyklose(amžius 18-36 m.).Tyrimo metu nustatyta, kad respondentai, kurie save įvardijo kaip dažnai besikeikiančius, reikšmingai dažniau nurodė, kad keiksmažodžiai yra neatsiejamamūsų gyvenimo dalis, kad lietuviai mėgsta keiktisir dažniausiai keikiasi rusiškai.

Raktiniai žodžiai: keiksmažodžiai, keiksmas, keiktis, gyvenimo kokybė.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.003
Pilnas tekstasPDF

Atgal