Vilija Danilevičienė, Reda Žemaitienė, Lukas Šemeklis, Dalia Žaliūnienė

Santrauka

Darbo tikslas. Įvertinti kataraktos operacijos efektyvumą, atsižvelgiant į pooperacinį regos aštrumą, gautą pooperacinę refrakciją ir rageninį astigmatizmą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Ištirta 219 pacientų (299 akys), kuriems LSMUL KK Akių ligų klinikoje 2013-2014 metais atlikta kataraktos fakoemulsifikacija ir implantuotas intraokulinis lęšis. Visiems tiriamiesiems atlikti geriausio koreguoto regos aštrumo, refrakcijos, keratometrijos ir biometrijos tyrimai. Pacientai ištirti prieš kataraktos operaciją ir praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui po kataraktos operacijos. Duomenys apdoroti MS excel ir SPSS statistinėmis programomis. Skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu, jei p<0,05. Rezultatai. Operuojamos akies geriausio koreguoto regos aštrumo vidurkis prieš operaciją 0,20±0,18, po operacijos 0,78±0,22 (p<0,001). Regos aštrumas 0,5 ir didesnis pasiektas 87,9 proc. pacientų. Pooperacinė refrakcija pusės dioptrijos intervale pasiekta 54,2 proc. pacientų, vienos dioptrijos intervale – 80,9 proc. pacientų. Rageninio astigmatizmo vidurkis po operacijos 1,05 ± 0,97 D, vyraujant atvirkščiam astigmatizmui nuo 0º iki 20º ir nuo 160º iki 180º ašyse. Operacijos sukelto astigmatizmo vidurkis 0,42±0,52 D. Išvados. Po kataraktos operacijos nustatytas ženklus operuotos akies geriausio koreguoto regos aštrumo pagerėjimas iki 0,78±0,22. 80,9 proc. pacientų pasiekta pooperacinė refrakcija vienos dioptrijos intervale. Operacijos sukelto astigmatizmo vidurkis 0,42±0,52 D. Gauti pooperaciniai rezultatai patvirtina kataraktos chirurgijos efektyvumą.

Raktiniai žodžiai: kataraktos fakoemulsifikacija; pooperacinis regos aštrumas; pooperacinė refrakcija; pooperacinis rageninis astigmatizmas; operacijos sukeltas astigmatizmas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.075
Pilnas tekstasPDF

Atgal