Morta Mažeikaitė

Santrauka

Europos šalyse ir Jungtinėse Amerikos Valstijose mirš­tamumas nuo kasos vėžio užima ketvirtą vietą tarp visų onkologinių ligų. Sergančiųjų kasos vėžiu 5 metų išgy­venamumas vidutiniškai siekia apie 5-10 procentų. Dau­geliu atvejų ši liga aptinkama jau vėlyvose stadijose, tad chirurginis gydymas tėra galimas vos 15-20 proc. paci­entų. Nustačius rezektabilų kasos vėžį, rekomenduojama gydymą pradėti skiriant neoadjuvantinę chemoterapiją, atlikti naviko rezekciją, po operacinio gydymo taikyti adjuvantinę chemoterapiją. Potencialiai rezektabilius navikus siūloma gydyti chemoterapijos preparatais. Nau­jausi šaltiniai nurodo, jog gydymas chemoradioterapija pasižymi teigiamu klinikiniu atsaku, ypač tais atvejais, jei navikas kontaktuoja su didžiosiomis arterijomis. Lo­kaliai išplitusio kasos vėžio gydymo planas sudaromas skiriant chemoterapijos kursą, po kurio, įvertinus klini­kinį atsaką, galima papildomai skirti chemoradioterapinį gydymą. Ligos stadijai pažengus, išsivysčius metastatinei ligai, priklausomai nuo pacientų būklės, jiems taikytinas paliatyvusis gydymas arba įvairaus agresyvumo chemo­preparatai.

Raktiniai žodžiai: chemoterapija, kasos vėžys, radioterapija, pankreatoduodeninė rezekcija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.107
Pilnas tekstasPDF

Back