Olesia Ivanova, Emil Atie, Milda Švagždienė

Santrauka

Kardiogeninis šokas – viena iš šoko rūšių, dažniausiai sukeliama miokardo infarkto. Šoko gydymo pasirinki­mas priklauso nuo pagrindinės jį sukėlusios ligos, todėl priežasties nustatymas – labai svarbus prieš pradedant gydymą. Pagrindiniai gydymo tikslai yra euvolemija bei stabilizuota hemodinamika. Gydymo rezultato siekiama vadovaujantis išplėstiniu invazyviu gyvybinių funkcijų monitoravimu, nes paciento būklė gali labai greitai kisti. Dažniausiai šoko korekcijai taikomas medikamentinis gydymas, o sunkesniais atvejais pasitelkiamos pagalbi­nės mechaninės priemonės. Mechaninių priemonių pa­sirinkimas priklauso nuo šoko sunkumo bei pažeidimo širdyje lokalizacijos. Norint pasiekti geriausių gydymo rezultatų bei išvengti nepalankios baigties, būtinas etio­loginis kardiogeninio šoko gydymas.

Raktiniai žodžiai: kardiogeninis šokas, valdymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.144
Pilnas tekstasPDF

Back