Jonas Juškevičius

Santrauka

Šeimos planavimas, kuris tradiciškai apėmė ir natūralaus šeimos planavimo metodus, jau kuris laikas tapo tarptautinės politikos klausimu, patekęs į tarptautinę visuomenės sveikatos dienotvarkę ir per pastaruosius du dešimtmečius turinio požiūriu patyrė radikalią transformaciją, lydimą terminologinio chaoso. Po nepriklausomybės atgavimo šeimos planavimo klausimai buvo aktualizuoti ir mūsų kontekste. Šis straipsnis yra pirmas bandymas lietuviškoje teisinėje literatūroje pateikti natūralaus šeimos planavimo teisinės aplinkos kontūrus, siekiant visų pirma  terminologinio aiškumo, nes toks aiškumo buvimas gali suteikti reguliuojamam fenomenui teisinį aiškumą.

Raktiniai žodžiai: Šeimos planavimas, natūralus šeimos planavimas, vaisingumo pažinimas, kontracepcija.
DOI: 10.5200/60
Pilnas tekstasPDF

Atgal