Laura Alčiauskaitė, Liuda Šinkariova

Santrauka

Pastaraisiais metais didėja susidomėjimas judėjimonegalią turinčių asmenų psichologiniais resursais,tačiau neretai šie tyrimai apsiriboja pavienio konstruktoanalize. Kiekvienas tyrimas išskiria vis naujusneįgaliajam svarbius resursus, o tokia reiškinių gausane palengvina, o apsunkina vidinių resursų supratimą,suvokimą ir matavimą. Tad šio darbo tikslas – išskirtipsichologinius resursus, reikšmingus judėjimo negaliąturinčių asmenų prisitaikymui prie negalios.

Šio tyrimo metu atrinkti 45 moksliniai darbai, kuriuosebuvo analizuojamos judėjimo negalią turinčiųasmenų psichologinių resursų ir prisitaikymo prie negaliosaspektų tarpusavio sąsajos. Dažniausiai nagrinėjamipsichologiniai resursai – suvokiama socialinėparama, saviveiksmingumas, streso įveikos strategijosir savivertė, iš kurių visi, išskyrus savivertę, siejasi sufiziniais, psichologiniais bei socialiniais prisitaikymoprie negalios aspektais.

Raktiniai žodžiai: psichologiniai resursai, prisitaikymas prie negalios, judėjimo negalia.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.108
Pilnas tekstasPDF

Atgal