Evelina Goldyn, Natalja Fatkulina

Santrauka

Išplėstinės praktikos slauga dar nauja slaugos sritis Lie­tuvoje, nors pasaulis jau seniai integravo šį specialistą į sveikatos priežiūros komandą. Šis naujas vaidmuo atsirado dėl nuolatinio gydytojų trūkumo, ilgėjančios gyvenimo trukmės, lėtinių ligų epidemijos. Išplėstinės praktikos slaugytojas sėkmingai užima svarbią pozi­ciją pirminėje, antrinėje ir tretinėje sveikatos priežiūros grandyje. Tyrimai atskleidžia, jog išplėstinės praktikos slaugytojo veikla gerina teikiamų paslaugų kokybę, jų prieinamumą, pacientų pasitenkinimą ir pastebima eko­nominė nauda. Jų kompetencija apima klinikinės prie­žiūros, lyderystės, tarpprofesinio bendravimo sritis. Tai savarankiškas slaugytojas, gebantis konsultuoti, diagno­zuoti ir paskirti gydymą. Svarbu suprasti, kad išplėstinės praktikos slaugytojas turi papildyti sveikatos priežiūros specialistų gretas, o ne pakeisti gydytojus. Svarbiausias komponentas yra bendravimas su kitais specialistais, siekiant kuo geriau valdyti pacientų būkles. Kad išplės­tinės praktikos slaugytojo profesinių kompetencijų plė­troje būtų kuo mažiau kliūčių, svarbu užtikrinti slaugos politikos plėtrą, tinkamą vaidmens apibrėžimą, teisinį reglamentavimą, švietimo programą ir sveikatos speci­alistų informatyvumą.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti išplėstinės praktikos slau­gytojo vaidmenis ir kompetencijas.

Tyrimo medžiaga ir metodai. 2021 m. lapkričio mėn. buvo atlikta struktūrinė sisteminė mokslinės literatūros apžvalga. Paieškos metu apžvalgai buvo atrinkti straips­niai, kuriuose analizuojamas išplėstinės praktikos slaugy­tojų vaidmuo ir kompetencijos. Paieška atlikta Cochrane, PubMed ir Web of Science duomenų bazėse. Straips­niams buvo keliami įtraukimo kriterijai: ne senesni negu 5 metų, visas tekstas, paieškos rezultatams taikyta PRI­SMA Flow diagrama. Paieška atlikta anglų kalba.

Raktiniai žodžiai: išplėstinės praktikos slaugytojas, pirminės sveikatos priežiūros slauga, slaugytojo kompetencija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.073
Pilnas tekstasPDF

Back