Saulius Švagždys, Mantas Vilčinskas, Justinas Vencius, Andrius Radžiūnas

Santrauka

Darbo tikslas: įvertinti ir pristatyti sakralinio nervo moduliacijos, kuri buvo taikyta dviem pacientėms dėl išmatų nelaikymo, gydymo rezultatus. Tyrimo medžiaga ir metodai. Gavus bioetikos leidimą atliktas prospektyvinis tyrimas. Tyrimo objektas – dvi pacientės, kurioms 2014 metais buvo atlikta sakralinio nervo neuromoduliacija. Gyvenimo kokybės (QOL) klausimynai buvo panaudoti siekiant nustatyti išmatų nelaikymo įtaką kasdieniniam gyvenimui prieš ir po stimuliatoriaus implantavimo. Siekiant įvertinti funkcinę būklę, buvo panaudoti išmatų nelaikymo sunkumo (Weksner) klausimynai. Išmatų nelaikymas taip pat buvo vertinamas pagal pacienčių išmatų nelaikymo dienynus, kuriuos jos turėjo pildyti 2 savaites prieš gydymą, 3 savaites laikinosios stimuliacijos metu ir 3 savaites po nuolatinio stimuliatoriaus implantavimo. Statistinių rezultatų analizė atlikta standartinės programinės įrangos paketu SPSS 22.0. Duomenys pateikti vidurkio reikšme ir standartiniu nuokrypiu (M±SD). Dviejų nepriklausomų imčių neparametrinių dydžių analizei naudotas Mann-Whitney U kriterijus. Duomenys laikyti statistiškai reikšmingais, kai p<0,05. Rezultatai. Abiem pacientėms buvo nustatytas išmatų nelaikymo ir tepliojimo epizodų sumažėjimas tiek laikinosios stimuliacijos metu, tiek po pastovaus stimuliatoriaus implantavimo. Statistiškai reikšmingas primygtinio tuštinimosi padažnėjimas buvo stebėtas laikinosios stimuliacijos metu (p=0.031). Nustatytas statistiškai reikšmingas išmatų nelaikymo (p=0.001) ir tepliojimo (p=0.000) epizodų sumažėjimas po nuolatinio stimuliatoriaus implantavimo. Abiem pacientėms stebėtas gyvenimo kokybės bei funkcinės būklės pagerėjimas praėjus 3 savaitėms po stimuliacijos pradžios. Išvados. Po sakralinio nervo stimuliatoriaus implantacijos pacientėms pagerėjo funkciniai tuštinimosi rodikliai bei gyvenimo kokybė. Pirmieji sakralinio nervo moduliacijos rezultatai, gydant išmatų nelaikymą, yra puikūs ir daug žadantys.

Raktiniai žodžiai: išmatų nelaikymas; sakralinio nervo moduliacija; perkutaninė blauzdinio nervo stimuliacija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.033
Pilnas tekstasPDF

Atgal