Algirdas Šlepavičius, Laura Keinaitė

Santrauka

Intraoperacinio intaktinio parathormono (toliau – iPTH) reikšmė antrinio hiperparatiroidizmo (toliau – 2HPT) chirurginiame gydyme mokslininkų nėra nustatyta, todėl šio tyrimo tikslas – įrodyti iPTH matavimo naudą, vertinant operacinio gydymo efektyvumą pacientams, operuojamiems dėl 2HPT. Atliktas retrospektyvinis tyrimas, kurio metu buvo matuojamas iPTH kiekis kraujyje operacijų metu pacientams, operuojamiems dėl 2HPT. Tyrimo imtis – 23 pacientų grupė, kurią sudarė 13 moterų ir 10 vyrų (visų tiriamųjų amžiaus vidurkis 33 ± 18 metų), sergantys 2HPT ir dializuojami dėl lėtinės inkstų patologijos (visų tiriamųjų vidutinė dializės trukmė 6 ± 4,1 metų). Klaipėdos universitetinės ligoninės Pilvo ir endokrininės chirurgijos klinikoje nuo 2004 m. balandžio mėn. iki 2013 m. sausio mėn. 23 tyrime dalyvavusiems pacientams atlikta totalinė paratiroidektomija su čiobreliaukės rezekcija ir prieskydinių liaukų autotransplantacija. Operacijų metu pacientų kraujyje buvo matuojamas iPTH kiekis. iPTH buvo matuojamas šiais operacijos etapais: pirmasis matavimas buvo atliktas po bendrinės nejautros indukcijos, antrasis – praėjus 15 min. po tikėtinai viso prieskydinių liaukų audinio pašalinimo bei papildomai išmatuotas, jei po antrojo matavimo iPTH kiekis nenukrito adekvačiai. Tada operacija buvo tęsiama ir šis papildomas matavimas atliekamas praėjus 15 minučių po surasto ektopinio prieskydinių liaukų audinio pašalinimo. Trečiasis matavimas buvo atliktas visiems pacientams praėjus 23 valandoms po operacijos. iPTH kiekis kraujyje matuotas 23 pacientams. Jų priešincizinis iPTH buvo vidutiniškai 1655 ± 343 pg/ml. Pašalinus visas prieskydines liaukas 19 ligonių, iš kurių 18 ligonių buvo rastos 4 prieskydinės liaukos ir 1 ligoniui – 3 prieskydinės liaukos, praėjus 15 minučių po pašalinimo nustatytas daugiau nei 84 procentų iPTH kritimas. 3 pacientams, pašalinus tikėtinai visą prieskydinių liaukų audinį (3 prieskydines liaukas), iPTH kritimas buvo neadekvatus (šių ligonių iPTH kritimo procentinis vidurkis buvo 46 procentai),todėl operacijos buvo pratęstos. 2 pacientams suradus ketvirtąją ektopinę prieskydinę liauką iPTH kiekis kraujyje tirtas papildomai – praėjus 15 minučių po ketvirtosios prieskydinės liaukos pašalinimo ir gautas kritimas – vidutiniškai 96 procentai. Tačiau 1 pacientui, net ir pratęsus paieškas, ketvirtosios prieskydinės liaukos nepavyko rasti. Atsižvelgus į tai, jam atlikta prieskydinių liaukų scintigrafija. Rasta ektopinė liauka tarpuplautyje. Pakartotinai operavus pacientą atlikta sternotomija, paratiroidektomija ir išmatuotas adekvatus iPTH kritimas (96 procentai), todėl operacija pabaigta autotransplantacija. 1 pacientui iš 23 pacientų grupės, praėjus 15 minučių po keturių prieskydinių liaukų pašalinimo, iPTH kiekis nukrito tik 50 procentų, todėl operacija pratęsta ir pabaigta tik suradus penktąją liauką. Ją pašalinus, iPTH nukrito iki 95 procentų. iPTH kritimas praėjus 15 minučių po visų prieskydinių liaukų pašalinimo, daugiau nei 84 procentai pažymi, kad operacijos metu pašalintas visas prieskydinių liaukų audinys. Jei kritimas mažiau nei 84 procentai, operaciją reikia pratęsti ir ieškoti papildomų prieskydinių liaukų.

doi:10.5200/sm-hs.2013.073

Raktiniai žodžiai: antrinis hiperparatiroidizmas, totalinė paratiroidektomija, parathormono intraoperacinis monitoringas
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.073
Pilnas tekstasPDF

Atgal