Ieva Rudinskaitė, Pranas Šerpytis

Santrauka

Intensyvioji terapija – tai daugiadalykė medicinos mokslo sritis apie sunkiai sergančių ar kritinės būklės pacientų gyvybės ar organų funkcijų palaikymą, kai reikalinga intensyvi priežiūra. Intensyviosios terapijos pradžia siejama su 1952 m. Kopenhagoje kilusia polio­mielito epidemija, todėl šiais metais minimos 70-osios intensyviosios terapijos metinės. Jos pradininku laiko­mas danų anesteziologas Bjørn Ibsen, kuris 1953 m. lie­pos mėn. Kommunehospitalet ligoninėje (Kopenhaga) įkūrė pirmąjį intensyviosios terapijos skyrių. Praėjus dešimtmečiui, 1964 m. britų kardiologas Desmond Ju­lian Edinburge atidarė pirmąjį pasaulyje intensyvios kardiologijos skyrių. Straipsnyje pristatomi svarbiausi mokslo laimėjimai intensyviosios terapijos srityje, pa­teikiama intensyvios kardiologijos skyriaus struktūra, kriterijai bei skirstymas į tris lygius.

Raktiniai žodžiai: Bjørn Ibsen, Desmond Julian, intensyvioji terapija, intensyvi kardiologija, intensyvios kardiologijos skyrius, medicinos istorija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.088
Pilnas tekstasPDF

Back