Renata Kudukytė Gasperė, Kęstutis Štaras

Santrauka

Demografinio senėjimo pokyčiai Lietuvoje lemiaintegruotų paslaugų, orientuotų į senų, negalią turinčiųžmonių sveikatos problemas, teikimo namuoseporeikio didėjimą. Šiuo metu Lietuvoje tikpradedamas analizuoti integruotų sveikatos priežiūros,tuo pačiu slaugos ir psichosocialinių paslaugų,poreikis sunkiai sergantiems pacientams namuose.Nors vis dažniau atkreipiamas dėmesys į integruotosslaugos ir psichosocialinės pagalbos organizavimąir teikimą lėtinėmis ligomis sergantiems pacientamsnamuose, tačiau reali tokio paciento priežiūrosnašta vis dar tenka jo artimiesiems. Pastebima, kadapie sunkius pacientus namuose prižiūrinčių artimųjųsveikatą ir poreikius psichosocialinėms paslaugomsdar nesusimąstoma.VšĮ Centro poliklinika bene vienintelė viešoji įstaigaVilniaus mieste teikianti integruotas slaugos, paliatyviosiosmedicinos ir socialines paslaugas pacientamsnamuose. Straipsnyje vertinamas integruotųslaugos ir psichosocialinių paslaugų poreikis VšĮCentro poliklinikos lėtinėmis ligomis sergantiemspacientams ir juos namuose prižiūrintiems artimiesiems.Tyrimas atliktas 2013 m., įgyvendinant poliklinikosinicijuotą ir Vilniaus miesto savivaldybėsfinansuotą visuomenės sveikatos programą „Saugiosaplinkos namuose užtikrinimas namuose slaugomiemspacientams bei socialinė, psichologinė irdvasinė pagalba jų artimiesiems“. Iš viso apklaustas431 lėtinėmis sunkiomis ligomis sergantis pacientas,turintis nustatytą specialųjį nuolatinės slaugosar paliatyviosios pagalbos poreikį, bei 220 jų šeimosnarių. Nustatyta, kad lėtinėmis ligomis sergantiems,ilgai namuose prižiūrimiesiems pacientams reikalingaintegruota kompleksinė pagalba ir priežiūra,teikiama multidisciplininės specialistų komandos,taikant konkrečiam pacientui atvejo vadybos principus,organizuojant ir teikiant įvairiapuses į konkretauspaciento ir jo šeimos narių poreikius orientuotaspaslaugas. Lietuvoje psichosocialinės paslaugospaciento artimiesiems nėra organizuojamos, tačiautyrimas parodė, kad pacientų šeimos nariams ir artimiesiems,kurie nuolat rūpinasi savo ligoniu, ypačreikalingos paslaugos, leidžiančios pailsėti nuo kasdieninėspaciento priežiūros.

Raktiniai žodžiai: integruota priežiūra, slaugos paslaugos pacientų namuose, socialinės paslaugos, psichosocialinės paslaugos, integruotų paslaugų poreikis
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.002
Pilnas tekstasPDF

Atgal