Justina Tamošūnienė, Laima Mikulėnaitė, Jovita Petrulytė, Juozas Raistenskis, Alvydas Juocevičius

Santrauka

Vienas iš svarbiausių veiksnių, užtikrinančių žmogaus funkcinę ir socialinę adaptaciją, yra savarankiškumo ir savitvarkos įgūdžių įgijimas. Sugebėjimas pasirūpinti savimi ir kuo mažiau priklausyti nuo kito asmens stiprina asmens savivertės jausmą, leidžia geriau prisitaikyti supančioje aplinkoje. Vienas svarbių vaikų reabilitacijos uždavinių –vaiko savarankiškumo lavinimas. Deja, nuodugnių mokslinių tyrimų vertinančių autistų savarankiškumo raidos ypatumus Lietuvoje neatlikta. Darbo tikslas: įvertinti vaikų sergančių autizmo spektro sutrikimais savarankiškumo įgūdžių raidos ypatumus. Darbo uždaviniai: 1. PEDI testu įvertinti 3-7 metų amžiaus vaikų, sergančių autizmo spektro sutrikimais, funkcinį savarankiškumą. 2. Ištirti sunkumus, su kuriais susiduria tėvai, formuojant savarankiškumo įgūdžius 3-7 metų vaikams, sergantiems autizmo spektro sutrikimais. Medžiaga ir metodika: tyrimo objektas – vaikai, sergantys autizmo spektro sutrikimais, diagnozuotais pagal TLK – 10 diagnostinius kriterijus. Tyrimo populiacija – 33 vaikai, sergantys autizmo spektro sutrikimais, ir 33 vaikai be raidos sutrikimų. Tyrimo metodas – vaikų, sergančių autizmo spektro sutrikimais, ir vaikų be raidos sutrikimų įvertinimas PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory) testu; tėvų, auginančių vaikus autistus, apklausa (interviu) panaudojant šiam tyrimui sudarytą klausimyną. Darbo rezultatai ir išvados. 1. Daugumai vaikų autistų savitvarkos įgūdžiai formuojasi pavėluotai. Lyginant su kontrolinės grupės vaikais, 30 vaikų autistų vėlavo savarankiškumo įgūdžių raida (p<0,05). 2. Labiausiai atsilieka tualeto ir asmens higienos savitvarkos sričių vystymasis. 3. Geriausiai išlavėjusi vaikų autistų savitvarkos sritis – valgymas. Didžioji dalis (23 (69,7%) vaikų autistų sugebėjo savarankiškai pavalgyti naudodamiesi stalo įrankiais. 4. Daugiausia sunkumų tėvams, auginantiems vaikus autistus, iškyla mokant juos asmens higienos ir rengimosi įgūdžių.

Raktiniai žodžiai: autizmas; savitvarka; raidos įgūdžiai
DOI: 10.5200/412
Pilnas tekstasPDF

Atgal