Kristina Ganzijeva, Algirdas Dagys, Lina Jankauskaitė

Santrauka

Gydymo įstaigų baimė vaikų amžiuje – aktuali mokslinių tyrinėjimų sritis. Daugeliu atveju vien atvykimas į gydymo įstaigą vaikui gali sukelti stresą bei nerimą, todėl bendradarbiavimas su vaiku gali būti pasunkėjęs. Mokslinių tyrimų duomenimis, vaikams nerimą dažniausiai sukelia per mažas žinojimas apie tam tikrus objektus ir vaiko atsiskyrimas nuo jo artimųjų (mamos, tėčio ar globėjo). Mediko gebėjimas užmegzti ryšį su mažuoju pacientu priklauso tiek nuo gydytojo ar slaugytojo, tiek nuo vaiko gebėjimo bendradarbiauti. Į pacientą ir jo šeimą orientuota sveikatos priežiūros sistema – inovatyvus ir vis populiarėjantis sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis metodas. Šis metodas pagrįstas bendradarbiavimu tarp sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir pacientų, įtraukiant pacientus ir jų šeimas kiek įmanoma daugiau į konsultacijos, tyrimų ir gydymo procesą. Tinkamas bendradarbiavimas su paciento tėvais nulemia tikslesnę medicininę dokumentaciją, stipresnį ryšio su pacientu užmezgimą ir geresnį rekomendacijų laikymąsi. Kai tėvai būna šalia savo vaiko, jie gali suteikti jam tinkamą paramą, padėti išsakyti savo nusiskundimus, sumažinti raminamųjų/nuskausminamųjų medikamentų poreikį ir suteikti visą reikiamą informaciją. Tėvų noras būti šalia vaiko atliekant procedūras, imant tyrimus ar taikant gydymą turėtų būti gerbiamas, nes tėvų dalyvavimas labai svarbus ne tik jaučiamam nerimui gydymo įstaigoje, bet ir patiriamam skausmui.

Raktiniai žodžiai: į šeimą orientuota sveikatos priežiūra, pediatrija, vaikų nerimas, skausmas.
DOI10.5200/sm-hs.2019.042
Pilnas tekstasPDF

Back