Dalia Adukauskienė, Mantas Jurevičius, Viktorija Micpovilytė, Dovilė Valančienė, Asta Dambrauskienė

Santrauka

Hospitalinė gramneigiamų lazdelių bakteriemija daž­niausiai nustatoma intensyviosios terapijos skyriuje ir sietina su didėjančiu sergamumu ir dideliu miršta­mumu, siekiančiu iki 60 procentų. Dažniausioms šių sukėlėjų padermėms būdingas dauginis atsparumas antibiotikams, todėl antibiotiko pradinis paskyrimas dažnai esti netinkamas. Ligos baigtį gerina ankstyvoji tinkama empirinė antibiotikų terapija. Svarbu anksti atpažinti šią sunkią paciento būklę, prognozuoti ga­limus sukėlėjus, įvertinti jų dauginio atsparumo an­tibiotikams padermių rizikos veiksnius ir suformuoti neatidėliotino adekvataus empirinio antibakterinio gydymo pagrindą. Tyrimo tikslas – apžvelgti gram­neigiamų lazdelių bakteriemijos klasifikaciją, epide­miologinę situaciją intensyviosios terapijos skyriuose, diagnostikos ir gydymo principus, bakterijų dauginį atsparumą antibiotikams ir mirštamumo rizikos veiks­nius. Atlikta mokslinės literatūros šaltinių apžvalga ir analizė. Publikacijų paieška atlikta tarptautinėse medicinos duomenų bazėse PubMed, ScienceDirect.
Straipsnyje apžvelgiama mokslinė literatūra hospi­talinės gramneigiamų lazdelių bakteriemijos tema, aptariama jos klasifikacija, epidemiologinė situacija intensyviosios terapijos skyriuose, diagnostikos ir gydymo principai, dauginio atsparumo antibiotikams padermės hospitalinės infekcijos ir mirštamumo ri­zikos veiksniai. Prieita prie išvados, kad hospitalinė gramneigiamų lazdelių bakteremija intensyviosios terapijos skyriuose dažnėja. Sukėlėjai – Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobac­ter baumannii ir Escherichia coli. Jų padermėms būdingas dauginis atsparumas antibiotikams, ku­rio rizikos veiksniai – su sveikatos priežiūra sietina infekcija, senyvas amžius, buvęs plataus veikimo spektro antibiotikų vartojimas, kritinė paciento būklė (poreikis gydymui ITS), agranulocitozė, medicininiai svetimkūniai, dirbtinė plaučių ventiliacija. Greitas sunkios būklės atpažinimas, infekcijos židinio nu­statymas, adekvačios antibiotikų terapijos skyrimas ir optimizuota jos trukmė gerina ligos baigtį bei ma­žina atsparumą antibiotikams. Mirštamumo rizikos veiksniai – gramneigamų lazdelių bakteriemijos su­kėlėjo padermės dauginis atsparumas antibiotikams, imunosupresinė būklė, lėtinės širdies, kraujagyslių bei plaučių ligos, dirbtinė plaučių ventiliacija, neadekvati empirinė antibiotikų terapija.

Raktiniai žodžiai: bakteriemija, gramneigiamos lazdelės, intensyviosios terapijos skyrius.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.076
Pilnas tekstasPDF

Back