Rūta Žaliūnienė, Jolanta Aleksejūnienė, Vilma Brukienė, Vytautė Pečiulienė

Santrauka

Dėl galimo savaiminio ar pooperacinio burnos gleivinėskraujavimo hemofilija sergančių vaikų (HSV)burnos ligų profilaktika ir gydymas yra nemenkasiššūkis tiek pacientui, tiek gydytojui odontologui.Darbo tikslas: ištirti Lietuvos vaikų, sergančių hemofilijaA ir B, dantų sveikatos būklę bei palygintigautus duomenis su kontroline grupe.Medžiaga ir metodika. Tyrime kviesti dalyvauti visiLietuvoje gyvenantys 4–17 metų amžiaus hemofilijasergantys vaikai. Kontrolinės grupės asmenysbuvo atrinkti atsitiktine tvarka pagal lytį, amžių irgyvenamąją vietą. Apskaičiuoti ir įvertinti šie kiekvienotiriamojo duomenys: kiekybinis apnašų indeksas,seilių buferinė talpa ir skatinto seilėtekiogreitis, Streptococcus mutans ir Lactobacilli bakterijųkiekis seilėse, KPI/kp reikšmės. Tiriamiesiemsar jų tėvams/globėjams buvo pateikta klausimų apiehemofilijos tipą, burnos higienos įgūdžius, mitybosrežimą, tiriamojo tėvų išsilavinimą ir šiuo metu dirbamądarbą.Rezultatai. Tyrime dalyvavo 57 vaikai: 27 HSV ir30 kontrolinės grupės vaikų. HSV pieninių dantųėduonies intensyvumas ir gydymo reikmės buvomažesnės negu sveikų tiriamųjų. HSV turėjo mažesnįėduonį sukeliančių bakterijų (Streptococcusmutans ir Lactobacilli) kiekį seilėse, palyginti su jųkontrolinės grupės bendraamžiais. Kontrolinės grupėsvaikai buvo iš aukštesnės socialinės ekonominėspadėties šeimų negu sergantieji hemofilija.Išvados. HA ir HB sergantys vaikai turėjo mažiaupieninių ėduonies pažeistų dantų negu to paties amžiausir gyvenamosios vietos sveikieji. Tiriant abiejųgrupių tiriamųjų nuolatinį sąkandį, bendras ėduoniesintensyvumas ir dantų gydymo reikmės statistiškaireikšmingai nesiskyrė.

Raktiniai žodžiai: hemofilija, ėduonies intensyvumas, rizikos veiksniai
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.011
Pilnas tekstasPDF

Atgal