Vaida Taminskienė, Arūnas Valiulis, Violeta Kvedarienė, Regina Ėmužytė, Rūta Dubakienė, Adomas Janulionis, Rimantas Stukas, Donatas Austys, Mindaugas Butikis, Indrė Valiulytė, Vitalija Meščeriakova, Izabelė Juškienė, Edita Poluziorovienė, Ginreta Megelinskienė, Neringa Stirbienė, Eglė Vaitkaitienė, Viktorija Šutova, Linda Valiulytė, Odilija Rudzevičienė, Nina Prokopčiuk, Algirdas Valiulis, Oleksandr Katilov, Svitlana Doan, Valeriy Pokhylko, Leonid Dubey, Nelli Revenco, Olga Cirstea, Ivane Chkhaidze, Tamaz Maglakelidze, Tom Stiris, Yehia El-Gamal, Claus Bachert, Oliver Pfaar, Josep Anto, Holger Schünemann, Tari Haahtela, Philippe Bousquet, Anna Bedbrook, Arzu Yorgancioglu, Alvaro Cruz, Joao Almeida Fonseca, Steve Turner, Jean Bousquet

Santrauka

Įvadas. Alerginio rinito paplitimas ir našta yra ženkli visame pasaulyje. Daugeliui šalių patiriant nemenkus ekonominius iššūkius siekiant efektyvaus lėtinių ligų gydymo ir kontrolės, būtina perorientuoti sveikatos prie­žiūros sistemas, plėtoti integruotos sveikatos priežiū­ros modelius, kurie suteikia daugiau galios pacientui ir skirtingiems sveikatos priežiūros sektoriaus specialis­tams. Mobiliosios sveikatos galimybių panaudojimas ir pritaikymas bei gyvenimo kokybės tyrimų įtraukimas į kasdienę klinikinę praktiką – svarbūs elementai, siekiant kontroliuojamos savigydos.

Tyrimo tikslas. Apžvelgti alerginio rinito ir jo įtakos bronchų astmai (angl. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, ARIA) tarptautinių rekomendacijų raidą bei gyvenimo kokybės tyrimų reikšmę, plečiant lėtinių nein­fekcinių kvėpavimo takų ligų kontroliuojamą savigydą.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas susideda iš dviejų dalių: literatūros apžvalgos ir originalaus astma sergančių vaikų gyvenimo kokybės tyrimo.

Tyrimo rezultatai. Alerginio rinito ARIA gydymo algo­ritmas buvo išbandytas naudojant randomizuotus kon­trolinius tyrimus, realaus pasaulio įrodymus ir kameri­nius tyrimus, o gauti rezultatai padėjo sudaryti bendrą alerginio rinito gydymo algoritmą. Integruotas alerginio rinito priežiūros modelis turėtų apimti įvairius priežiūros aspektus: paciento rūpinimąsi savo sveikata ir ligos kon­trolę, skirtingų specialistų funkcijas, bendrą sprendimų priėmimą ir net naujos kartos rekomendacijas, tokias kaip elektroninių žinučių siuntimas, siekiant efektyves­nio medikamentų vartojimo ir ligos kontrolės. Alerginių ligų kontrolės ir gydymo efektyvumo vertinimui gali būti naudojamos ir mobiliosios technologijos, ir gyvenimo ko­kybės klausimynai, o šių vertinimų rezultatai tarpusavyje koreliuoja. Mūsų atlikti astma sergančių vaikų tyrimai rodo, kad alerginis rinitas yra nepriklausomas prastesnę gyvenimo kokybę lemiantis veiksnys.

Išvados. Siekiant efektyvesnio alerginio rinito gydymo ir kontrolės, rekomenduojama plėtoti integruotos priežiū­ros modelius, kuriuos įgyvendinti gali padėti mobiliosios technologijos ir gyvenimo kokybės tyrimai – modernūs ir inovatyvūs metodai, suteikiantys naujas galimybes tiek pacientui, tiek gydytojui efektyviau valdyti lėtines ligas.

Raktiniai žodžiai: ARIA, alerginis rinitas, astma, įrodymais pagrįstos rekomendacijos, integruotos priežiūros modelis, kontroliuojama savigyda, mobilioji sveikata, gyvenimo kokybė, MASK-air.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.049
Pilnas tekstasPDF

Back