Gintarė Zokaitė, Indrė Gasiūnienė, Kristina Lopatienė

Santrauka

Priekinė galvos padėtis yra vienas dažniausių stuburo ka­klinės dalies laikysenos sutrikimų, sukelianti neigiamus pokyčius visame žmogaus kūne. Tyrimo tikslas – įver­tinti gydytojų odontologų žinias apie priekinės galvos padėties įtaką kaklo ir galvos skeleto ir raumenų siste­mai. Tyrimo medžiaga ir metodai. Į tyrimą įtraukti 105 bendrosios praktikos gydytojai odontologai ir gydytojai odontologai specialistai, atlikta anoniminė anketinė ap­klausa bei statistinė analizė.

Rezultatai. Remiantis anketinės apklausos duomenimis, 87,62 proc. respondentų sudarė bendrosios praktikos gydytojai odontologai, 43,81 proc. apklaustųjų – iki 34 metų amžiaus. Nustatyta, kad 75,2 proc. respondentų teisingai įvertino taisyklingą galvos padėtį, tačiau į klau­simus apie PGP ryšį su apatinio žandikaulio padėtimi, sukeliamo skausmo sritimis, galvos ir kaklo raumenų būklę teisingai atsakė tik apie 50 proc. tyrimo dalyvių. 15,2 proc. gydytojų odontologų žino bendros kūno lai­kysenos ryšį su kramtomaisiais raumenimis.

Raktiniai žodžiai: priekinė galvos padėtis, skeleto-raumenų sistemos sutrikimai, galvos ir kaklo laikysena, kūno laikysena.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.140
Pilnas tekstasPDF

Back