Andrius Macas, Audrius Preikša

Santrauka

Tikslas – įvertinti gydytojų anesteziologų – reanimatologų požiūrį į neadekvatų pacientų gydymą ir nustatyti su tuo susijusius veiksnius. Tyrimas atliktas LSMU ligoninės Kauno klinikų Anesteziologijos, Intensyvios terapijos ir Kardiologijos klinikose. Pasirinktas anoniminės apklausos metodas. Respondentai – gydytojai anesteziologai – reanimatologai. Aprašomoji ir lyginamoji statistinė duomenų analizė atlikta paketu SPSS Statistics 17.0. Apskaičiuotos iš anksto parinktų kintamųjų dažnių ir kryžminės lentelės, atliktas χ2 testas su priklausomu kintamuoju – gydytojų požiūriu į neadekvataus gydymo nutraukimą. Tyrime dalyvavo 100 gydytojų anesteziologų – reanimatologų. 94 (94,0%) respondentai teigė, kad neadekvataus gydymo problema yra aktuali. 24 (25,5%) iš jų patiems yra tekę spręsti klausimą dėl artimųjų neadekvataus gydymo tęsimo. 91 respondentas teigė, kad teisinė bazė, reglamentuojanti smegenų ir paciento mirtį, yra reikalinga. Gydytojų nuomonė dėl pacientų neadekvataus gydymo tęsimo statistiškai patikimai priklausė nuo klinikos, kurioje jie dirba (p=0,030), ir nuo pokalbių su pacientų artimaisiais dėl smegenų mirties ir neadekvataus gydymo nutraukimo dažnio (p=0,009). Gydytojų nuomonė dėl neadekvataus gydymo tęsimo nepriklausė nuo lyties, amžiaus, šeimyninės padėties ar religijos (p>0,050). Neadekvataus pacientų gydymo problemos yra labai aktualios, reikalinga teisinė bazė, detaliai reglamentuojanti su smegenų ir paciento mirtimi susijusius aspektus. Daugiau nei du trečdaliai respondentų, dirbančių Centrinės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje, dėl neadekvataus gydymo tęsimo pasisakė neigiamai. Gydytojai, kurie dažnai konsultuoja pacientų artimuosius dėl paciento smegenų mirties ir neadekvataus gydymo nutraukimo, yra labiau linkę vertinti tokio gydymo tęsimą neigiamai.

doi:10.5200/sm-hs.2012.110

Raktiniai žodžiai: neadekvatus pacientų gydymas
DOI: 10.5200/355
Pilnas tekstasPDF

Atgal