Olga Zamalijeva, Roma Jusienė

Santrauka

sergančiųjų gydymo nurodymų laikymasis yra pagrindinė nepakankamo šių ligų kontrolės užtikrinimo priežastis ir tampa iššūkiu sveikatos priežiūros specialistams. Moksliniai tyrimai rodo, kad nepakankamas gydytojo paskirto gydymo vykdymo užtikrinimas lėtinių ligų atveju neigiamai veikia gydymo ar reabilitacijos efektyvumą, turi reikšmingas pasekmes asmens sveikatai bei lemia ekonominius valstybės nuostolius. Pasaulio sveikatos organizacija išskiria hipertenziją kaip vieną iš prioritetinių lėtinių ligų gydymo nurodymų laikymosi kontekste. Socialinės paramos skatinimu grįstos intervencijos neretai yra taikomos siekiant pagerinti gydymo nurodymų laikymąsi. Tokio pobūdžio intervencijų efektyvumo vertinimai dažniausiai gauna prieštaringus rezultatus, be to, iki šiol trūksta empiriniais duomenimis pagrįsto modelio, kuris išsamiai analizuotų ir aiškintų socialinės paramos reikšmę tokiam su sveikata susijusiam elgesiui kaip gydymo nurodymų laikymasis. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti hipertenzija sergančiųjų subjektyviai suvokiamos socialinės paramos ir gydymo nurodymų laikymosi sąsajas. Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 101 hipertenzija sergantis asmuo, kurių amžius varijuoja nuo 33 iki 93 metų. Tyrimui atlikti buvo parengtas klausimynas, kurio pagalba surenkami tiriamųjų sociodemografiniai duomenys. Taip pat buvo įvertintas tiriamiesiems būdingas gydymo nurodymų laikymasis ir tiriamųjų subjektyviai suvokiama socialinė parama. Tyrimo rezultatai. Hipertenzija sergančiųjų teigiamesnis subjektyviai suvokiamos socialinės paramos vertinimas yra susijęs su retesniu vaistų nevartojimu dėl užmiršimo, reguliaresniu sveikatos būsenos stebėjimu ir tinkamesne mityba. Išvados. Hipertenzija sergančiųjų amžius ir subjektyviai suvokiama socialinė parama leidžia patikimai prognozuoti su užmaršumu susijusį vaistų vartojimą.Straipsnis lietuvių kalba

Raktiniai žodžiai: gydymo nurodymų laikymasis; socialinė parama; hipertenzija
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.125
Pilnas tekstasPDF

Atgal