Rasa Liutikienė, Geriuldas Žiliukas

Santrauka

Gimdymas yra reikšmingas ir kartu įtampą keliantis įvykis moters gyvenime. Nėštumo metu moterys patiria kliniškai reikšmingą gimdymo baimę, kuri gali neigiamai paveikti gimdymo eigą. Nustatyta gimdymo komplikacijų reikšmė tolimesniam motinos, vaiko bei visos šeimos gyvenimui, todėl svarbu įvertinti, kokią baimę patiria nėščiosios, sukurti programas, kurios padėtų nustatyti, sumažinti ir/ar įveikti gimdymo baimę. Tyrimo tikslas – išanalizuoti nėščiųjų gimdymo baimės įtaką gimdymo eigai ir nuskausminimo metodo pasirinkimui. Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas siejant anketinės apklausos ir dokumentų analizės (gimdymo istorijos) duomenis. I etapo metu 245 mažos rizikos nėščiosios trečiame nėštumo trimestre atsakė į Wijma gimdymo laukimo/patirties A versijos (The Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire A version (W-DEQ) klausimyno klausimus. Nustatyta baimė gimdyti. II etapo metu buvo įvertinti respondenčių (189) gimdymo istorijų duomenys, t.y. gimdymo laikas, pradžia, trukmė, gimdymo veikla, būdas, naudoti medikamentiniai nuskausminimo metodai. Duomenys buvo analizuojami statistinio paketo (SPSS) 17.0 versija. Tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma (47,8 proc.) respondenčių turėjo vidutinę gimdymo baimę, 34,7 proc. – didelę, 16,3 proc. – mažą ir 1,2 proc. – patologinę baimę. Didesnė gimdymo baimė siejasi su žemesniu išsilavinimu, nedarbu, partnerio neturėjimu ir stiprėja artėjant gimdymo terminui. Nustatytos reikšmingos gimdymo baimės sąsajos su savaimine gimdymo pradžia, priešlaikiniu vaisiaus vandenų nutekėjimu, gimdymo veiklos skatinimu, medikamentinio nuskausminimo metodo naudojimu. Statistiškai reikšmingo ryšio tarp gimdymo baimės ir gimdymo būdo nenustatyta, tačiau stebėta, kad respondentės, kurioms gimdymas baigėsi vakuumo ekstraktoriaus pagalba, patyrė didesnę gimdymo baimę nei respondentės, kurios pagimdė natūraliais takais ar kurioms buvo atlikta cezario pjūvio operacija. Išvada. Nėščiosios artėjant gimdymo terminui patiria vidutinę ir didelę gimdymo baimę. Stipresnė gimdymo baimė didina provokuoto, užsitęsusio gimdymo bei priešlaikinio vaisiaus vandenų nutekėjimo ir gimdymo veiklos skatinimo tikimybę. Nėščiosios, patyrusios didesnę gimdymo baimę, dažniau renkasi medikamentinius gimdymo nuskausminimo metodus. Reikšmingų sąsajų tarp gimdymo baimės ir gimdymo būdo nenustatyta.

Raktiniai žodžiai: gimdymas; gimdymo baimė; gimdymo komplikacijos; gimdymo skausmas; gimdymo nuskausminimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.068
Pilnas tekstasPDF

Atgal