Rimantas Stukas, Valerij Dobrovolskij, Ramunė Žilinskienė, Ieva Lukošiūtė

Santrauka

Fiziškai aktyvūs studentai yra ypatinga jaunimo grupė, kuriai būdingas didesnis dėmesingumas savo sveikatos būklei, padidintas fizinis krūvis, aktyvesnis kasdienio gyvenimo ritmas, todėl ypatingai svarbi yra taisyklinga mityba bei tikslingas maisto papildų vartojimas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti fiziškai ak-tyvių studentų maisto papildų vartojimo ypatumus. Atliktas paplitimo tyrimas, sudaryta proginė imtis. Duomenys buvo renkami anoniminės anketinės apklausos metodu. Tyrime dalyvavo 426 Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centro užsiėmimus lankantys studentai, analizei atrinktos 409 anketos. Statistinei duomenų analizei buvo naudojamas programinis statistinis duomenų paketas SPSS 17.0. Kokybinių duomenų skirtumų patikimumas nustatytas pagal χ2 kriterijų. Statistinio reikšmingumo lygmuo p < 0,05.
Tyrimas parodė, kad maisto papildus vartoja 41,1% visų fiziškai aktyvių studentų, iš jų 46,6% moterų ir 31,3% vyrų. Pagrindinės priežastys, dėl kurių studentai vartoja maisto papildus, tai profilaktiškai, bendram organizmo ir imuninės sistemos stiprinimui (30,1%), vitaminų ir mineralinių medžiagų trūkumui maiste kompensuoti (20,3%). Didžioji dalis studentų (21,8%) pasirenka kompleksinius vitaminų ir mineralinių medžiagų papildus. Maisto papildų pasirinkimą lemiantys kriterijai – preparato kokybė (31,9%), optimali papildo kaina (24,0%) bei individualus poreikis (23,4%). Maisto papildus dažniau vartoja dažnai (48,6%) bei kasdien (50,0%) stresą patiriantys studentai. Labai dažnai bei kasdien sportuojantys respondentai (44,7%) yra labiau linkę vartoti maisto papildus nei fiziškai pasyvesni studentai (40,6 %), tačiau skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. 47,7 % respondentų nurodė, kad maisto papildai jiems per brangūs.

doi:10.5200/sm-hs.2012.030

Raktiniai žodžiai: maisto papildai, fiziškai aktyvūs studentai
DOI: 10.5200/271
Pilnas tekstasPDF

Atgal