Šarūnas Klizas, Greta Abugelytė

Santrauka

Tyrimo tikslas – atskleisti asmenų pasirinkimo pradėtisportinę veiklą po fizinės negalios įgijimo psichologiniusaspektus. Tyrimo dalyviai – Kaune ir Vilniujegyvenantys 27 – 47 metų asmenys, turintys įgytą fizinęnegalią ir šiuo metu ne trumpiau nei 3 metusužsiimantys sportine veikla (n=5). Tyrimo metodai.Tyrimui atlikti pasirinktas kokybinis tyrimo tipas.Duomenų rinkimui pasirinktas pusiau struktūruotointerviu metodas. Su atrankos kriterijus atitikusiaistyrimo dalyviais susisiekta telefonu arba internetu,jie supažindinti su tyrimo tema, tikslu ir procedūra,susitarta dėl patogios vietos ir laiko tyrimui atlikti.Interviu atlikimo metu tyrimo dalyviams užduoti 2pagrindiniai bei tikslinamieji klausimai, atsakant į sutyrimu susijusius klausimus. Gauti duomenys analizuotiteminės duomenų analizės principu, 6 etapais,pasitelkus kompiuterinę kokybinių duomenų analizėsprogramą ATLAS.ti (versija 7.5.7). Rezultatai.Duomenų analizės metu išskirtos 2 pagrindinės temos:pirmoji – „Paskatos ir kliūtys pradėti sportinęveiklą“ suformuota iš 2 potemių, apimančių paskatasir kliūtis pradėti sportinę veiklą; antroji – „Iššūkiaisportinėje veikloje“ sudaryta iš 3 potemių, kurioseatskleisti sportinės veiklos pradžioje kilę iššūkiai.Išvados: 1. Atskleista, kad fizinę negalią įgijusių asmenųpasirinkimą pradėti užsiimti sportine veiklapo fizinės negalios įgijimo lemia paskatos ir kliūtys.Kaip paskatos pradėti sportinę veiklą nurodytas vidinisnoras, naujos patirties siekis, savarankiškumo įrodymosiekis ir išorinė paskata, o kaip kliūtys – fizinisnepajėgumas bei informacijos trūkumas. 2. Išryškėjo,kad sportinės veiklos pasirinkimo pradžioje fizinę negaliąįgiję asmenys susiduria su šiais iššūkiais: nepalaikančiaaplinka, aplinkinių reakcijos baime, išėjimuiš komforto zonos.

Raktiniai žodžiai: įgyta fizinė negalia, sportinė veikla, motyvai, iššūkiai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.033
Pilnas tekstasPDF

Atgal