Gvidas Urbonas, Indrė Venclovaitė, Aušra Urbonienė, Loreta Kubilienė

Santrauka

Lietuva, kaip ir kitos vidutinio išsivystymo šalys, patiria „protų nutekėjimo“ problemą, kai aukštąjį išsilavinimą turintys profesionalai, įskaitant sveikatos priežiūros specialistus, migruoja į išsivysčiusias šalis dėl geresnio ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo. Šio tyrimo tikslas – identifikuoti potencialias emigracijos priežastis, kurios farmacijos studentams taps aktualios baigus universitetą. Rezultatai atskleidė, kad aukštas nedarbo lygis, taip pat asmeninis požiūris į emigraciją buvo tiesiogiai susiję su ketinimu emigruoti po studijų. Tačiau asmeniniam farmacijos studentų požiūriui į emigraciją reikšmingos įtakos turėjo įsitikinimas, kad žmonės iš Lietuvos išvyksta dėl užsienyje gyvenančių šeimos narių ar draugų, neigiamos kultūrinės aplinkos, nepakankamo laisvalaikio pramogų pasirinkimo. Taigi, nors nedarbo mažinimas išlieka prioritetine emigracijos mažinimo sritimi, didesnės investicijos į socialinį, kultūrinį ir žmogiškąjį kapitalą galėtų prisidėti mažinant emigracijos patrauklumą būsimiems vaistininkams.

Raktiniai žodžiai: migracija; emigracijos priežastys; ketinimas emigruoti; farmacijos studentai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.053
Pilnas tekstasPDF

Atgal