Vidmantas Grigas

Santrauka

Tyrimo tikslas. Apžvelgti ir apibendrinti įrodymais grįstos medicinos duomenis apie esketamino naudingumą ir pritaikymą gydyti gydymui atsparią depresiją. Apžvelgti medikamento farmakologinį veikimo mechanizmą, klinikinį naudingumą bei pateikti klinikines medikamento skyrimo rekomendacijas, siekiant užtikrinti tinkamą bei saugų preparato vartojimą.

Metodika. Atlikta teminių mokslinių straipsnių paieška Pubmed, SpringerLink duomenų bazėse, naudojant reikšminius žodžius: didysis depresinis sutrikimas, gydymui atspari depresija, esketaminas. Iš daugiau nei 70 mokslinių publikacijų atrinkta 30 straipsnių. Rezultatai. Įvardinta gydymui atsparios depresijos problematika. Apžvelgtas atsparios depresijos gydymui vartojamo medikamento esketamino veikimo mechanizmas, klinikinis naudingumas bei pateiktos klinikinės rekomendacijos specialistams, medicininėje praktikoje skiriantiems esketaminą rezistentiškos depresijos gydymui. Išvados. Esketaminas, vartojamas kartu su kitu, naujai paskirtu SSRI ar SNRI grupės geriamuoju antidepresantu, yra efektyvus preparatas, tinkamas gydyti gydymui atsparią depresiją. Ankstesnės terapijos metu, skiriant gydymą bent dviem skirtingais antidepresantais, tinkamomis dozėmis ir pakankamą gydymo laiką, depresijos simptomai nesumažėjo. Pacientams, vartojantiems esketaminą, stebima mažesnė depresijos recidyvo rizika. Esketaminas mažina gydymui atsparia depresija sergančių pacientų savižudybės riziką. Medikamentas vartojamas sveikatos specialisto priežiūroje. Po preparato inhaliacijos pacientas stebimas 2 valandas ir vertinama, ar nepasireiškia ankstyvieji, po medikamento pavartojimo atsiradandantys nepageidaujami reiškiniai: arterinė hipertenzija, disociaciniai (konversiniai) sutrikimai bei sedacinis poveikis. Užtikrinus tinkamą ankstyvųjų nepageidaujamų reiškinių kontrolę ir paciento stebėseną, esketaminas yra saugus preparatas gydyti gydymui atsparią depresiją.

Raktiniai žodžiai: didysis depresinis sutrikimas, gydymui atspari depresija, esketaminas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.141
Pilnas tekstasPDF

Back