Renata Chadyšienė, Aloyzas Girgždys

Santrauka

Darbe nagrinėjama UV spinduliuotė žmogaus organizme sukelia ūmią uždegiminę reakciją, kuri pasireiškia eritema. UV indeksas – skaičiumi (dažniausiai 0–11) išreikštas eriteminės UV spinduliuotės intensyvumo lygis. Šiame darbe analizuojami 2002–2011 metų UV spinduliuotės intensyvumo ir bendro ozono kiekio duomenys, nes UV indeksas tiesiogiai priklauso nuo UV spinduliuotės intensyvumo, o didžiąją UV spinduliuotės dalį sugeria stratosferos ozonas. Tiriamuoju laikotarpiu didžiausių kiekvieno mėnesio UV indekso verčių eigoje stebima didėjimo tendencija, o didžiausių kiekvieno mėnesio bendro ozono kiekio verčių eigoje mažėjimo tendencija. 2002–2011 metais Lietuvoje didžiausios UV indekso vertės nustatytos vasaros sezono metu giedromis dienomis. Didžiausias UV spinduliuotės indeksas Lietuvoje siekia 9 (labai aukštas).

Straipsnis lietuvių kalba

Raktiniai žodžiai: ultravioletinės (UV) spinduliuotės intensyvumas; bendras ozono kiekis; UV spinduliuotės indeksas
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.128
Pilnas tekstasPDF

Atgal