Paulina Grinkevičiūtė, Eglė Šinkūnaitė, Monika Zaleckytė

Santrauka

Pagrindinis endodontinio gydymo tikslas yra užpildyti dantų šaknų kanalus trimatėje erdvėje, kad išvengtume kanalų reinfekcijos ir apsaugotume viršūninio apydančio audinius. Svarbu paminėti, kad ne tik kanalų apikalinės dalies, bet ir vainikinės dalies sandarumas yra svarbus endodontinio gydymo sėkmei. Šio darbo tikslas buvo įvertinti, susisteminti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie endodontijoje naudojamų DŠKMU įtaką SPK retencinėms savybėms. Šioje sisteminėje apžvalgoje išanalizuoti 6 pilno teksto straipsniai. Remiantis atrinktų straipsnių rezultatų duomenimis, galime teigti, kad epoksidinių dervų turintys DŠKMU pasižymi aukštesne retencine jėga nei kitų grupių DŠKMU. Pastebėta, kad aukštesnė retencinė jėga gaunama tada, kai SPK cementuojamas ne iš karto po endodontinio gydymo, o praėjus 7 – 15 dienų, arba 6 mėnesiams. Labiausiai retencinės jėgos praradimui turi įtakos DŠKMU pasirinkimas ir SPK cementavimo laikas, o ne cemento rūšis.

Raktiniai žodžiai: stiklo pluošto kaištis (SPK), dantų šaknų kanalų minkštieji užpildai (DŠKMU), adhezija, retencija.
DOI10.5200/sm-hs.2019.018
Pilnas tekstasPDF

Back