Aldona Šiurkutė, Valentinas Mačiulis, Rolandas Kaukėnas, Evelina Greckienė, Eglė Ulevičiūtė-Šigajevienė, Eglė Vilūnaitė-Imbrasienė

Santrauka

Nors elektros impulsų terapija (EIT) yra taikoma nuo 1938 m., bet išlieka reikšminga ir šiuolaikinėje psichiatrijos praktikoje gydant visą eilę psichikos sutrikimų. Šizofrenija buvo viena iš anksčiausiai nustatytų EIT indikacijų. Šio darbo tikslas- įvertinti EIT veiksmingumą gydant šizofreniją ir šizoafektinį sutrikimą. Ištirta 60-ties ligonių, gydytų EIT Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje (RVPL) 2006 m., medicininė dokumentacija.
Įvertintas EIT veiksmingumas realioje kasdieninėje klinikinėje praktikoje. Pagrindinis tyrimo metodas – klinikinis- psichopatologinis, greta jo naudotos vertinimo skalės: klinikinio globalaus įspūdžio sunkumo (KGĮS) ir klinikinio globalaus įspūdžio pagerėjimo (KGĮP). EIT procedūra buvo atliekama Thymatron DGx aparatu pagal ligoninėje nustatytą šios procedūros reglamentą.
Pacientų vidutinė ligos trukmė -15,30 ± 9,9 metų, jie vidutiniškai patyrė 7,4 ± 6,8 ligos atkryčius, buvo gydyti įvairiais tipiniais ir atipiniais antipsichoziniais vaistais bei jų deriniais. Tiriamieji buvo rezistentiški gydymui, sugrupuoti į 4 grupes pagal psichopatologijoje vyraujančią simptomatiką: a) haliucinacinis kliedesinis, b) depresinis kliedesinis, c) katatonijos sindromai: atitinkamai 25,15,12 ligonių ir d) šizoafektinis sutrikimas- 8 ligoniai.
Vertinant keturias psichopatologijos grupes nustatytas gydymo EIT veiksmingumas, labai didelis ir didelis pagerėjimas gautas gydant katatoniją ( 41,6 % ir 58,3%), didelis pagerėjimas- šizoafektinį sutrikimą (75%) ,didelis pagerėjimas-depresinį kliedesinį sindromą (60%) ir didelis pagerėjimas – haliucinacinį kliedesinį sindromą (48%).
Mūsų tyrimas parodė, kad EIT kartu su psichotropiniais vaistais yra veiksmingas ir saugus gydymo metodas rezistentiškai šizofrenijai ir šizoafektiniam sutrikimui gydyti.
EIT veiksminga po pagrindinio kurso taikant tęstinę ir palaikomąją terapiją ypač ilgai sergantiems ligoniams. Darbe aptarti duomenys leis gydytojams, įvertinus psichopatologijos ypatumus, pasirinkti tinkamus psichotropinius vaistus ir EIT derinį.

doi:10.5200/sm-hs.2012.009

Raktiniai žodžiai: elektros impulsų terapija; tęstinė; palaikomoji elektros impulsų terapija; šizofrenija; šizoafektinis sutrikimas; veiksmingumas; antipsichoziniai vaistai
DOI: 10.5200/250
Pilnas tekstasPDF

Atgal