Kastytis Dapšys, Inga Griškova-Bulanova, Rolandas Kaukėnas, Aldona Šiurkutė, Valentinas Mačiulis

Santrauka

Klausos sukeltasis potencialas P300 yra neurofiziologinis tyrimo metodas, skirtas objektyviam kai kurių žmogaus kognityviųjų funkcijų įvertinimui. Elektros impulsų terapija (EIT) yra efektyvus kai kurių psichikos sutrikimų, nepasiduodančių įprastai medikamentinei terapijai, gydymo metodų. Jos metu, leidžiant impulsinę elektros srovę per smegenis, iššaukiamas generalizuotas bioelektrinio aktyvumo iškrūvis. Jo poveikyje smegenyse ir neuronuose atsiranda įvairių fiziologinių pokyčių, kurie duoda teigiamą terapinį efektą. Tai saugi procedūra, ypač taikant modifikuotą EIT metodą – kai pacientas trumpam užmigdomas, jam suleidžiami miorelaksantai ir taip išvengiama klinikinio traukulių priepuolio. EIT poveikio mechanizmai dar nėra gerai ištirti, tačiau kartais stebimi neigiami šalutiniai reiškiniai, apimantys daugiausia atminties procesus. EIT įtaka kognityviosioms paciento funkcijoms ištirta mažai, todėl darbo tikslas buvo įvertinti EIT poveikį klausos sukeltajam potencialui P300. Ištirti 38 žmonės – 21 moteris ir 17 vyrų. Amžiaus vidurkis – 44,5±13,5 metų. Pacientai buvo suskirstyti į dvi grupes pagal diagnozę: pirmą grupę sudarė šizofrenijos spektro sutrikimų turintys pacientai, o antrą – pacientai su nuotaikos sutrikimais. Abiem pacientų grupėms buvo parinktos kontrolinės sveikų žmonių grupės. Sukeltasis potencialas P300 buvo registruojamas Fz, Cz, Pz elektrodais diena prieš pirmą EIT procedūrą ir pabaigus visą EIT kursą. Pacientų gaunami medikamentai EIT kurso metu nesikeitė. Pirmiausia abiejų grupių pacientų P300 potencialo parametrai buvo lyginami su kontrolinės grupės tiriamųjų parametrais. Po to pacientų parametrai prieš EIT kurso pradžią buvo lyginami su parametrais, išmatuotais kitą dieną po paskutinės EIT kurso procedūros. Klinikiniai psichikos sutrikimų simptomai buvo vertinami PANSS skale šizofrenijos spektro sutrikimų atveju, o nuotaikos sutrikimų atveju taikyti du testai – Hamiltono depresijos skalė ir Montgomerio-Åsbergo depresijos vertinimo skalė. Buvo matuojami 4 kognityviojo komplekso parametrai: N2 bangos latencija, P300 bangos latencija, P300 bangos amplitudė (N2 bangos ir P300 bangos amplitudžių, išmatuotų nuo nulinės linijos, skirtumas), reikšmingo dirgiklio atpažinimo laikas (N2 ir P300 bangų latencijų skirtumas).
Gauti rezultatai parodė, kad prieš EIT tiek šizofrenijos spektro, tiek nuotaikos sutrikimų turinčių pacientų P300 potencialo parametrai, lyginant su sveikų tiriamųjų, buvo pakitę. EIT poveikyje tiek šizofrenijos, tiek depresijos simptomai statistiškai reikšmingai silpnėjo. EIT turėjo teigiamą poveikį šizofrenijos spektro sutrikimų turinčių pacientų P300 potencialui – jo amplitudė reikšmingai padidėjo visose trijose tirtose srityse. Nuotaikos sutrikimų grupėje elektros impulsų terapijos įtaka P300 amplitudei buvo teigiama, tačiau mažiau išryškėjusi, negu šizofrenijos spektro sutrikimų atveju.

doi:10.5200/sm-hs.2012.013

Raktiniai žodžiai: elektros impulsų terapija; šizofrenijos spektro sutrikimai; nuotaikos sutrikimai; P300; kognityviosios funkcijos
DOI: 10.5200/254
Pilnas tekstasPDF

Atgal