Julijana Zobernienė, Vida Mockienė

Santrauka

Viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių ligų yraūminis koronarinis sindromas (ŪKS), kuris sukeliapavojų gyvybei, todėl aktualu atkreipti dėmesį į pacientųsu sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Tyrimotikslas – išanalizuoti demografinių veiksnių įtaką pacientų,sergančių ūminiu koronariniu sindromu, susveikata susijusiai gyvenimo kokybei.Tyrimo metodika.Atliktas kiekybinis tyrimas. Duomenų rinkimuinaudotas SF- 36 klausimynas. Taikytas statistinisduomenų paketas „SPSS 17 for Windows“. Tyrimoimtį sudarė 110 pacientų, sergančių ŪKS. Tyrimasatliktas vadovaujantis tyrimų etikos principais. Išanalizavuspacientų, sergančių ŪKS su sveikata susijusiągyvenimo kokybę priklausomai nuo lyties nustatytasreikšmingas (p<0,05) veiklos apribojimasdėl fizinių, emocinių problemų – moterys kur kasženkliau akcentavo fizines, emocines problemas neivyrai. Nedirbantys bei turintys vidurinį/spec. vidurinįišsilavinimą žymiai prasčiau vertino bendrą sveikatąir fizinį aktyvumą, savo emocinę būklę ir socialinęfunkciją, veiklos apribojimą dėl emocinių problemų.Išvada. Tiriant pacientų, sergančių ūminiu koronariniusindromu, su sveikata susijusią gyvenimo kokybępaaiškėjo, jog priklausomai nuo lyties moterysreikšmingai blogiau vertino fizines problemas, labiauakcentavo skausmą, prasčiau vertino bendrą sveikatąir emocines problemas.

Raktiniai žodžiai: demografiniai veiksniai, gyvenimo kokybė, išeminė širdies liga, pacientai, ūminis koronarinis sindromas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.101
Pilnas tekstasPDF

Atgal