Rūta Stanaitytė, Dalia Smailienė, Ignas Kaduševičius

Santrauka

Manoma, kad viršutinio nuolatinio iltinio danties retencija lūpinėje padėtyje yra susijusi su dantų lanko susiaurėjimu ir dantų susigrūdimu, o gomuryje retinuotas iltinis dantis dažniausiai susijęs su pakankama vieta jam išdygti ir dantų dydžio sumažėjimu.Tikslas. Palyginti dantų bei dantų lankų pločius ir Boltono santykį pacientams su vienpuse lūpine arba gomurine nuolatinio iltinio danties retencija.Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimo imtį sudarė 75 pacientai su vienpuse viršutinio žandikaulio nuolatinio iltinio danties retencija (gomurinės retencijos grupė n = 48 (64 % ), lūpinės retencijos grupė n = 27 (36 %). Atskirų dantų mediodistalinis plotis, viršutinio dantų lanko transversalinis plotis tarp pirmųjų prieškrūminių ir krūminių dantų ir forma matuoti pagal gipsinius dantų lankų modelius, apskaičiuotas Boltono indeksas.Rezultatai. Centriniai kandžiai buvo mažesni abiejų grupių retencijos pusėse. Nepastebėta statistiškai reikšmingo skirtumo tarp kitų dantų pločių esant lūpinei arba gomurinei iltinio danties retencijai. Taip pat nebuvo rasta jokio statistinio ryšio tarp retinuoto iltinio danties padėties lūpine -gomurine kryptimi ir Boltono reikšmės. Priekinių dantų Boltono indekso matavimas atitiko normą 54,66 % atvejų, visų dantų Boltono indekso matavimas – 53,33% atvejų. Atstumas tarp viršutinių pirmųjų krūminių dantų ir pirmųjų prieškrūminių dantų nesiskyrė abiejose grupėse. Nerasta statistinio skirtumo tarp viršutinio dantų lanko formos ir retinuoto iltinio danties padėties lūpine – gomurine kryptimi. 65,39% pacientų nustatyta smailėjanti dantų lanko forma.Išvados. Abiejose grupėse (lūpinėje ir gomurinėje) dantų lanko retencijos pusėje centriniai kandžiai buvo statistiškai mažesni. Nerasta ryšio tarp vienpusės lūpinės arba gomurinės iltinio danties retencijos ir Boltono indekso reikšmės, dantų lanko formos ir transversalinio dantų lanko pločio.

Raktiniai žodžiai: retinuotas iltinis dantis, Boltono indeksas, dantų vainiko plotis.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.027
Pilnas tekstasPDF

Atgal