Adas Gudaitis, Karolina Prielaidaitė

Santrauka

Depresija yra vienas iš dažniausių psichiatrinių susir­gimų, pasitaikančių žmonių populiacijoje, stipriai pa­veikiantis gyvenimo kokybę ir darbingumą. Depresijos ligos etiologija yra sudėtinga, galutinai neišaiškinta, tu­rinti daugybę patogenezinių mechanizmų.. Pastaraisiais metais vis daugiau kalbama apie D vitamino trūkumo įtaką depresijos vystymuisi. Tyrimo tikslas − apžvelgti D vitamino reikšmę žmogaus organizmui ir išsiaiškinti, kaip jo trūkumas susijęs su depresijos ligos atsiradimu. Literatūros šaltinių paieška atlikta kompiuterinėse bibli­ografinėse mokslinių darbų bazėse PubMed ir Google Scholar, naudojant raktažodžius ir jų derinius. Anali­zei atrinkti ir išnalizuoti 23 moksliniai straipsniai an­glų kalba, atitinkantys tyrimo temą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dvidešimtojo amžiaus devintajame de­šimtmetyje buvo padaryta reikšmingų neurobiologijos tyrimų, sakančių, jog D vitamino receptorių gausu CNS dalyse, glaudžiai susijusiose su depresijos patogeneze. D vitaminas riebaluose tirpus, jį žmogaus organizmas gali gauti trimis būdais: būnant apšviestam saulės, valgant specifinį maistą ir geriant D vitaminą, kaip maisto pa­pildą. Išvados: 1) vitamino D trūkumas gali būti vienas iš depresijos rizikos veiksnių; 2) patvirtinta koreliacija tarp mažos 25(OH)D koncentracijos ir padidėjusios de­presijos rizikos bei jos simptomų atsiradimo; 3) norma­laus D vitamino lygio kraujyje palaikymas gali padėti išvengti depresijos.

Raktiniai žodžiai: D vitaminas, depresija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.157
Pilnas tekstasPDF

Back