Darija Savinova, Augustas Kišonas, Mantas Giedraitis, Kipras Medišauskas

Santrauka

SARS-Cov-2 sukelta pandemija skatino ieškoti Covid-19 gydymo būdų. Ligos progresavimas susijęs su sunkia uždegimine būkle, todėl dauguma tiriamų vaistų yra tie­siogiai ar netiesiogiai susiję su imunosupresijos mecha­nizmais. Šios integruotos literatūros apžvalgos tikslas − apibūdinti imunosupresinių terapijų taikymo Covid-19 alternatyvas. Mokslinių straipsnių paieška buvo atlikta PubMed duomenų bazėje, kuri apėmė klinikinius tyri­mus, susijusius su pirmine imunosupresine terapija ir jos veiksmingumu, kovojant su koronavirusu. Literatūros apžvalgoje pateikiami tyrimai bei rezultatai vertinami kontroversiškai. Atlikti tyrimai su vaistiniais preparatais rodo teigiamos dinamikos ženklus, gydant pacientus, sergančius sunkia koronaviruso forma, tačiau dalyje šių tyrimų trūksta pakankamos pacientų imties. Atsižvelgiant į šiame tyrime pateiktą analizę, daroma išvada, jog ti­riami imunosupresinis bei imunomoduliacinis gydymo metodai teikia vilčių, kovojant su Covid-19 infekcija.

Raktiniai žodžiai: Covid-19, imunosupresantai, gliukokortikoidai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.087
Pilnas tekstasPDF

Back