Miglius Mikalauskas, Vesta Kubiliūtė, Liveta Sereikaitė

Santrauka

PGR tyrimas šiuo metu laikomas pagrindiniu COVID-19 susirgimo diagnostikos metodu. Visuomenėje savidia­gnostikai naudojamas greitasis COVID-19 antigeno tes­tas, o antikūnų tyrimas atliekamas norint įvertinti buvusį susirgimą arba vakcinaciją nuo COVID-19. Jei reikia, atliekama krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija, įvertinamas neutrofilų-limfocitų santykis, klinika. Nors yra nemažai šio susirgimo diagnostikos metodų, tačiau kiekvienas iš jų turi savo privalumų ir trūkumų, todėl ieškoma inovatyvių sprendimų, kurie padėtų suvaldyti viruso plitimą.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti mokslinę literatūrą apie COVID-19 diagnostikos iššūkius.

Metodika. Atlikta mokslinės literatūros anglų kalba apž­valga ir analizė. Straipsnių paieška vykdyta PubMed, UpToDate ir ClinicalKey duomenų bazėse. Atrinktos ir išanalizuotos 25 publikacijos.

Rezultatai. Rasta nemažai COVID-19 diagnostikos me­todų. PGR yra pagrindinis tyrimas, jo jautrumas labai priklauso nuo taikomo PGR tipo, protokolo, reagentų tiekėjo bei praėjusio laiko nuo simptomų pradžios. Pra­vartu žinoti kitas diagnostikos galimybes, kurias reikėtų derinti su PGR tyrimu. Nustatyti diagnozę gali padėti pasireiškiantys simptomai ar greitieji antigeno testai. Antikūnų nustatymo tyrimas nurodo persirgimą šiuo vi­rusu. Uždegiminių biožymenų ir krūtinės ląstos kompiu­terinės tomografijos vertinimas gali padėti diagnozuoti ir įvertinti paciento prognozę. Analizuojant uždegiminius biožymenis, galima vertinti neutrofilų-limfocitų santykį. Kiekvienas tyrimo metodas turi savų ypatybių, todėl di­agnozuojant COVID-19 susirgimą, reikia tyrimus ver­tinti kompleksiškai.

Išvados. PGR yra pagrindinis tyrimas. Jo jautrumas pri­klauso nuo taikomo PGR tipo, protokolo, reagentų tiekėjo bei laiko nuo simptomų pradžios. Yra ir daugiau diagnostikos galimybių, kurias reikėtų derinti su PGR tyrimu. Reikia vertinti simptomus ir greituosius antigeno testus, tinkamus populiacijai, antikūnų testus (tinkamus įvertinti persirgimą), krūtinės ląstos kompiuterinės tomografijos vaizdų analizę ar uždegiminių biožymenų pokyčius, tokius kaip neutrofilų-limfocitų santykis, kuris padeda įtarti susirgimą ir įvertinti paciento prognozę. Dabartiniu laikotarpiu vienas svarbiausių aspektų, padedančių suval­dyti pandemiją, yra kompleksinis požiūris į diagnostiką.

Raktiniai žodžiai: COVID-19, uždegiminiai biožymenys, PGR, antigenų testai, antikūnų testai, NLR.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.195
Pilnas tekstasPDF

Back