Dovilė Banaitytė, Erika Jauraitė, Snieguolė Kaselienė

Santrauka

Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 450 naujų gim­dos kaklelio vėžio atvejų. Moksliniais tyrimais įrodyta, jog žmogaus papilomos virusas (ŽPV) yra svarbus veiksnys gimdos kaklelio vėžio patogenezėje, todėl susirgimų skaičių galima sumažinti pasitelkus vakciną nuo šio viruso. Medi­cinos darbuotojai užima svarbią vietą gyventojų švietime ir gali prisidėti prie vakcinacijos apimčių didinimo, tačiau vis dar trūksta išsamių tyrimų, kurie vertintų būsimųjų sveikatos priežiūros specialistų žinias apie ŽPV ir požiūrį į vakciną nuo ŽPV.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos ir Slaugos fakultetų studentų informuotumą bei požiūrį į ŽPV ir vakciną nuo šio viruso.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Anoniminės anketinės apklausos būdu apklausti 278 LSMU Medicinos fakulteto studentai ir 58 Slaugos fakulteto studentai. Apklausa buvo vykdoma nuo 2020 m. vasario iki 2021 m. vasario mėnesio. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant IBM SPSS 26.0 versiją. Sąsajoms nustatyti taikytas chi kvadrato (χ2) kriteri­jus bei porinis palyginimas z testu. Tyrimo rezultatai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p<0,05.

Rezultatai. LSMU Medicinos ir Slaugos fakultetų stu­dentai teisingai nurodė šiuos galimus ŽPV plitimo būdus: 94,3 proc. – lytinių santykių metu, 21,8 proc. – vertikalusis būdas, 35,7 proc. – kontaktinis būdas. Net 93,2 proc. žinojo, kad ŽPV gali sukelti gimdos kaklelio vėžį, tačiau varpos vėžį ir paprastąsias karpas teisingai pasirinko atitinkamai tik 35,1 proc. bei 23,3 proc. respondentų. Apie tai, jog yra sukurta vakcina nuo ŽPV, žino 86,6 proc. studentų. Daugiau nei pusė (54,2 proc.) apklaustųjų teisingai nurodė, jog vakcina nuo ŽPV gali skiepytis tiek moterys, tiek vyrai, o 58,2 proc. žinojo, jog patariama skiepytis iki pirmųjų lytinių santykių. Daugiau nei 70 proc. tiriamųjų nurodė, jog jiems trūksta informacijos apie ŽPV ir vakciną nuo ŽPV, todėl norėtų sužinoti daugiau. Tik 11,6 proc. apklaustųjų yra pasiskiepiję vakcina nuo ŽPV, o ateityje skiepytis planuoja 22,7 proc. iki šiol nepasiskiepijusių vyrų ir 39,4 proc. moterų. 78 proc. studentų skiepytų savo vaikus vakcina nuo ŽPV, tai labiau linkę daryti vyriškos lyties bei vyresniųjų kursų (IV–VI) studentai (p<0,05). Vyresniųjų kursų (IV–VI) studentai buvo geriau informuoti apie ŽPV ir vakciną nuo ŽPV, jų požiūris į vakciną buvo palankesnis.

Išvados. Nors LSMU Medicinos ir Slaugos fakultetų studentai turi pagrindinę informaciją apie ŽPV ir vakciną nuo ŽPV, tačiau žinių kiekis yra nepakankamas. Didžioji dalis apklaustųjų nurodė, jog norėtų gauti daugiau informacijos.

Raktiniai žodžiai: žmogaus papilomos virusas, informuotumas, požiūris į vakciną, studentai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.001
Pilnas tekstasPDF

Back