Jurgita Andruškienė, Šarūnė Barsevičienė, Giedrius Varoneckas

Santrauka

Tyrimo tikslas: įvertinti studentų blogos kokybės miego, nerimo ir depresijos ryšius, priklausomai nuo amžiaus ir kurso. Metodai. Tyrimo imtis buvo sudaryta iš 400 Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto studentų (96,8% moterys) ir 393 Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų (78,9% vyrai), kurių amžius nuo 18 iki 46 metų. Subjektyviam miego kokybės vertinimui buvo naudojamas Pitsburgo miego kokybės indeksas (PMKI). Nerimui ir depresijai nustatyti buvo naudojama Nerimo ir depresijos (HAD) skalė. PMKI reikšmės ≤ 5 buvo vertinamos kaip “geras megas”, o > 5 – “blogos kokybės miegas”. HAD skalės reikšmės nuo 0 iki 7 buvo vertinamos kaip “nėra sutrikimų”, o >7 – “pasireiškia depresija/nerimas”. Papildomai buvo klausiama apie amžių, studijų programą ir kursą. Statistinei analizei naudoti chi kvadrato, Fišerio testai, Stjudent’o t ir z kriterijai. Siekiant nustatyti veiksnius, lemiančius blogos kokybės miegą, taikytas logistinės regresijos metodas. Rezultatai. Studijuojantieji sveikatos mokslus dažniau skundėsi blogos kokybės miegu, lyginant su jūreivystės studentais (69,8% ir 45,0%) ir nerimu (55,5% ir 41,7%). Depresijos įverčio vidurkis buvo aukštesnis tarp studentų, kurie skundėsi blogos kokybės miegu, lyginant su gerai miegančiais studentais, atitinkamai 4,38 ir 3,20 (20 m.), 5,16 ir 3,29 (21 m.), 5,38 ir 3,22 (≥ 22 m.). Nerimo įverčio vidurkis buvo didesnis tarp blogai miegančių studentų, lyginant su gerai miegančiais, atitinkamai 7,89 ir 6.11 (18-19 m.), 8,73 ir 6,12 (20 m.), 10,40 ir 6,51 (21 m.), 10,58 ir 6,40 (≥ 22 m.). Blogos kokybės miego riziką mažino studijavimas jūreivystės mokslus (ŠS=0,365), didino – patiriamas nerimas (ŠS=1,172), p<0.001. Išvados. Blogos kokybės miegu ir nerimu dažniau skundėsi studijuojantys sveikatos mokslus, lyginant su jūreivystės studentais. Nerimo ir depresijos įverčių vidurkiai buvo statistiškai reikšmingai didesni tarp tų studentų, kurie skundėsi bloga miego kokybe, lyginant su tais, kurių miegas buvo geras visose amžiaus grupėse ir visuose kursuose. Patiriamas nerimas didino blogos kokybės miego riziką, kurią mažino jūreivystės mokslų studijavimas.

Raktiniai žodžiai: blogos kokybės miegas; nerimas; depresija; studentai; amžius; kursas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.066
Pilnas tekstasPDF

Atgal