Viktorija Gončarova, Danguolė Grūnovienė

Santrauka

Pasaulyje, ypač išsivysčiusiose šalyse, kosmetikos pramonėje bandymai su gyvūnais išlieka vienu iš brutaliausių ir nehumaniškiausių metodų, išmėginant naujas kosmetines priemones ar jų ingredientus. Dar ir šiandien yra naudojami primityvūs tyrimo metodai, tokie kaip Draize ir LD50 testai. Nežinomi skaičiai gyvūnų, dažniausiai triušių, pelių ir žiurkių, yra naudojami įvairiuose kosmetikos, asmens higienos, namų ūkio priemonių, cheminių medžiagų, medicinos preparatų saugaus naudojimo bandymuose. Reakcija į visus šiuos produktus kiekvienai gyvybės formai yra skirtinga, todėl nėra lengva bandymais su gyvūnais surinktus duomenis pritaikyti situacijoms, kurios yra susijusios su produktų daromu poveikiu žmogaus organizmui. Cheminių medžiagų bandymų su gyvūnais metodai netenkina žmonių poreikių, o naujų atradimų alternatyvos lėmė tobulesnių metodų, kuriuose nėra naudojami gyvūnai, atsiradimą [11]. Kyla klausimas, ar kosmetikos bandymai su gyvūnais yra efektyvus būdas ištirti kosmetinių priemonių poveikį žmogaus organizmui? Ar atsižvelgiant į testuojamų gyvūnų fiziologiją galima teigti, kad tyrimų rezultatai tiks ir žmonėms? Vis daugiau šalių draudžia kosmetinių produktų bandymus su gyvūnais. Šio tyrimo tikslas: atskleisti Lietuvos ir Latvijos vartotojų nuomonę apie bandymus su gyvūnais ir gyvūninės kilmės ingredientų naudojimą kosmetikos pramonėje. Tyrimo rezultatai rodo, kad dalyvavę apklausoje Lietuvos ir Latvijos gyventojai nepritaria bandymams su gyvūnais ir pasisako už alternatyvius metodus. Tiriamieji turi mažai informacijos apie bandymus, jų daromą žalą gyvūnams.

Raktiniai žodžiai: kosmetinės priemonės; bandymai su gyvūnais; gyvūninės kilmės ingredientai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.093
Pilnas tekstasPDF

Atgal