Dalia Vėlavičienė, Virginija Adomaitienė, Elena Bulanovaitė

Santrauka

Vaikams ir paaugliams, kuriems diagnozuotas au­tizmo spektro sutrikimas, dažniau nei normalios rai­dos bendraamžiams pasireiškia internalūs (nerimas, depresinė simptomatika, somatiniai skundai) ir eks­ternalūs (agresija, taisyklių laužymas) simptomai. Į tyrimą įtraukti 35 protinio atsilikimo neturintys paau­gliai, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutri­kimas, bei 70 fizinių ar psichikos sutrikimų neturinčių paauglių. Pagrindinis tyrimo instrumentas – vaiko elgesio klausimynas, kurį pildė vienas iš tėvų. Sta­tistinei duomenų analizei naudotas statistinis pake­tas SPSS, versija 22.0. Tėvų vertinimu, tiriamosios grupės paaugliai patyrė daugiau tiek internalių, tiek eksternalių bei bendrų sunkumų nei jų bendraamžiai, neturintys fizinių ar psichikos sutrikimų. Autizmo spektro sutrikimą turintys grupės vaikinai turėjo dau­giau socialinių (p=0,021), dėmesio (p=0,048), tai­syklių laužymo (p=0,019) bei eksternalių sunkumų (p=0,027).

Raktiniai žodžiai: autizmo spektro sutrikimas, paauglystė, elgesio ir emocijų problemos, CBCL.
DOI10.5200/sm-hs.2019.006
Pilnas tekstasPDF

Back