Pranas Šerpytis, Audronė Milčiūtė, Neringa Karvelytė, Rokas Navickas, Maksim Dmitrijev

Santrauka

Darbo tikslas: 1. Palyginti, kaip trombocitų reaktyvumas susijęs su koronarografiniais radiniais ūmių koronarinių sindromų (ŪKS) atveju. 2. Ištirti, ar vaistai, naudojami prieš koronarografiją ir perkutaninę koronarinę intrvenciją (PKI), galėjo turėti įtakos atsirasti stento trombozei/in-stent restenozei. 3. Ištirti, ar laboratorinių tyrimų rodikliai turi prognostinę reikšmę klopidogrelio rezistentiškumui. Darbo metodika: atliktas retrospektyvus tyrimas. Tiriamųjų grupę sudarė 34 žmonės, kuriems pasireiškė nauji ŪKS simptomai, atlikta koronarografija ir PKI kaip gydymo metodas. Visi tiriamieji gavo 300 mg arba didesnę įsotinamąją klopidogrelio dozę prieš PKI, o vėliau tęsta 75 mg/d. palaikomoji dozė. Trombocitų reaktyvumas matuotas praėjus daugiau negu 24 val. nuo klopidogrelio skyrimo pradžios. Trombocitų reaktyvumas tirtas naudojantis Verify- Now P2Y12 metodu.
Rezultatai: Tiriamųjų amžiaus vidurkis 62,94±12,5 m. Tarp tiriamųjų 29 (85,3%) vyrai. Didelė trombozės rizika (PRU lygus ar per 230 vienetų) nustatyta 18 (52,9%) tiriamųjų. Atsparumas klopidogreliui (INH mažiau nei 40%) nustatytas net 27 (79,4%) iš 34 tiriamųjų. Stento trombozės grupėje INH rodiklio vidurkis buvo mažesnis nei in-stent restenozės grupėje (8,62±12,08 prieš 23,43±27,3, p<0,05). In-stent restenozės grupėje omeprozolį kartu su esomeprazoliu vartojusiems tiriamiesiems nustatyta didesnė trombozių rizika (PRU vidurkis 298±4,24 prieš 204±82,16, p=0,001). Nustatyta statistiškai patikima koreliacija, kad didėjant leukocitų skaičiui silpnėja klopidogrelio poveikis (p=0,018).
Išvados: 1. Trombocitų reaktyvumas tiesiogiai susijęs su koronarografiniais radiniais ŪKS atveju. 2. Vaistai gali turėti įtakos klopidogrelio poveikio sumažėjimui. 3. Leukocitų skaičius gali būti rezistencijos klopidogreliui prediktorius.

doi:10.5200/sm-hs.2012.103

Raktiniai žodžiai: trombocitų reaktyvumas; atsparumas klopi¬dogreliui; stento trombozė; in-stent restenozė; VerifyNow P2Y12 metodas
DOI: 10.5200/348
Pilnas tekstasPDF

Atgal