Vilma Gaučytė, Svetlana Lenickienė

Santrauka

Šiuo tyrimu siekta įverinti atgalinio žingsniavimo poveikį osteoartroze sergančių pacientų pažeisto kelio sąnario funkcijai. 30 pacientų, kuriems diagnozuota II° – IV° kelio sąnario osteoartrozė, atsitiktinės atrankos būdu suskirstyti į tiriamąją ir kontrolinę grupes vykdė 10 užsiėmimų kineziterapijos pratimų programą, papildytą įprastu ir atgaliniu žingsniavimu. Pacientų funkcinė būklė testuota prieš ir po kineziterapijos programų taikymo: įvertintas skausmo pojūtis, šlaunies lenkėjų ir tiesėjų, kelio lenkėjų ir tiesėjų, čiurnos lenkėjų ir tiesėjų raumenų izometrinė jėga, apatinių galūnių funkcinė būklė. Duomenų analizė atlikta naudojant statistinės analizės „SPSS Windows 20.0“ ir Excel 2010 programas. Nustatyta, kad atgaliniu ir įprastu žingsniavimu papildytos kineziterapijos programos statistiškai patikimai gerina funkcinę būklę, mažina skausmo pojūtį kelio sąnario lenkimo metu, didina šlaunies lenkėjų, šlaunies tiesėjų, kelio lenkėjų, kelio tiesėjų, čiurnos lenkėjų ir čiurnos tiesėjų raumenų grupių izometrinę jėgą. Atgalinio žingsniavimo metodas mažina skausmo pojūtį kelio sąnario tiesimo metu, reikšmingiau nei įprastas ėjimas didina šlaunies tiesėjų ir čiurnos lenkėjų raumenų izometrinę jėgą.

Raktiniai žodžiai: kelio sąnario osteoartrozė; kelio sąnario skausmas; atgalinis žingsniavimas; eisena.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.044
Pilnas tekstasPDF

Atgal