Emilija Strimaitytė, Viktorija Kaktienė, Daiva Baltaduonienė

Santrauka

Galvos smegenų insultas (GSI) yra viena pagrindinių priežasčių, sukeliančių sergamumą ir neįgalumą Lietuvoje bei pasaulyje. Tyrimo tikslas buvo įvertinti asmenų, patyrusių išeminį GSI, kvapų suvokimo sutrikimus ir jų korekcijos efektyvumą, taikant ergoterapiją. Tyrimas buvo atliekamas 2018 m. kovo – gegužės mėnesiais Kauno klinikinės ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos II skyriuje. Tyrime dalyvavo asmenys, patyrę išeminį GSI. Tyrimo imtis n = 20. Tyrimui atlikti buvo naudojamas Trumpas protinės būklės testas (TPBT), skirtas įvertinti asmenų pažinimo funkcijas. Kvapų suvokimo sutrikimams įvertinti buvo naudojamas kvapų suvokimo sutrikimų testas (ang. SOIT – Scandinavian odor identification test), kurį sudaro 16 skirtingų kvapų. Tyrimo rezultatai. Taikant įprastinę ergoterapiją ir kvapų suvokimą lavinančias užduotis, gerėja pažinimo funkcijos. Tyrimo rezultatai parodė, kad moterys kvapus skiria geriau, nei vyrai, ir prieš tyrimą, ir po jo. Išvados. Visiems asmenims, patyrusiems išeminį GSI, po tyrimo pažinimo funkcijos pagerėjo. Asmenų, kuriems buvo taikoma ergoterapija ir kvapų suvokimą lavinančios užduotys, kvapų suvokimas ir pažinimo funkcijos pagerėjo. Moterys skiria kvapus geriau, nei vyrai.

Raktiniai žodžiai: galvos smegenų insultas, pažinimo funkcijos, kvapų suvokimo sutrikimai, ergoterapija.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.102
Pilnas tekstasPDF

Back