Algirdas Šlepavičius, Vaidotas Turskis, Vitalija Nutautienė, Vitalijus Eismontas

Santrauka

Tikslas. Pilvaplėvės pseudomiksoma (PPM) dėl kirmėlinės ataugos navikų yra labai reta, o ilgalaikė prognozė bloga.Tikslas – apibendrinti pirmąją citoredukcinių operacijų (CRS) ir hiperterminės intraperitoninės chemoterapijos (HIPEC) patirtį pacientams, sergantiems pilvaplėvės pseudomiksoma dėl kirmėlinės ataugos auglių. Pacientai ir metodai. Atlikta retrospektyvi analizė 6 pacientų, kuriems KUL 2012/01- 2016/01metais buvo atlikta citoredukcinė operacija ir HIPEC dėl apendikuliarinės kilmės pilvaplėvės pseudomiksomos. Atlikta priešoperacinių (amžius,lytis, pilvaplėvės karcinomatozės indeksas (PKI), patohistologinis PPM tipasir kt.), intraoperacinių (operacijos trukmė, radikalumas, sarginio limfmazgio būklė, netekto kraujo kiekis ir kt.) ir operacijų apimties analizė. Hiperterminei intraoperacinei terapijai naudota uždara metodika. Įtekėjimo temperaratūra 42,5 lapsniai C. Visiems ligoniams naudotas Mitomicinas C 25mg/m2. .Pilvaplėvės perfuzijos trukmė 90 min. Rezultatai. Vidutinis operuotų ligonių amžius buvo 57 metai (svyravo, 39-57). Visos pacientės buvo moterys. Keturioms pacientėms nustatyta difuzinė peritoninė adenomucinozė, 2 pacientėms peritoninė mucininė karcinomatozė. Pilvaplėvės karcinomatozės indekso vidurkis buvo 17 (svyravo,14-25). Radikali citoredukcija (CC-0/CC-1) buvo atlikta visiems ligoniams. Vidutinė CRS/HIPEC trukmė buvo 8 val. ir 10 min. (svyravo, 7 val. ir 10 min.- 9 val. 10 min.) Vidutinis vienam pacientui atliktų pilvo organų rezekcijų skaičius vienos operacijos metu buvo -3 (svyravo,1-5). Pooperacinių mirčių nebuvo. Vienai ligonei po operacijos išsivystė hemoraginis cistitas. Pooperacinio stebėjimo vidutinė trukmė 28 mėn. (svyravo nuo 8 iki 45 mėn). Visi mūsų operuoti pacientai šiuo metu sveiki ir be ligos atkryčio požymių. Apibendinimas. Citoredukcinės operacijos ir HIPEC gydant pilvaplėvės apendikuliarinės kilmės pseudomiksomą yra pakankamai saugus būdas. Artimieji gydymo rezultatai yra geri. Ypač svarbu geriems gydymo rezultatams pasiekti yra tinkama pacientų atranka ir radikali citoredukcija.

Raktiniai žodžiai: kirmėlinė atauga; pilvaplėvės pseudomiksoma; citoredukcija ir HIPEC; mitomicinas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.078
Pilnas tekstasPDF

Atgal