Vita Lizdenienė, Svetlana Lenickienė

Santrauka

Taikant naują ankstyvą kineziterapijos metodiką po klubo endoprotezavimo operacijos pacientai greičiau sveiksta, anksčiau atsistato buvęs darbingumas. Tai leidžia pacientus iš ligoninės išleisti trečią ar ketvirtą parą po operacijos. Mūsų tyrimo tikslas: ankstyvos kineziterapijos metodikos įtaka mobilumui po klubo endoprotezavimo operacijos ūmiuoju periodu. Tyrimas atliktas Vilniaus universiteto Santariškių klinikų Ortopedijos – traumatologijos skyriuje nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2016 m. kovo mėn. Tyrime dalyvavo 60 pacientų, kuriems buvo atliktas klubo endoprotezavimas, priekiniu – šoniniu operaciniu pjūviu. Tyrime dalyvavo 34 moterys ir 26 vyrai. Vertintas mobilumas pagal 10 metrų ėjimo testą, papildomai fiziniam pajėgumui įvertinti matuotas pulsas prieš testo atlikimą, tik atlikus, po 1 min, po 3 min, po 5 min, taip pat vertinta kojų atitraukėjų, pritraukėjų, kelio tiesėjų izometrinė raumenų jėga rankiniu Lafayette dinamometru. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad ankstyva kineziterapija labiau didina mobilumą, raumenų jėgą nei įprasta kineziterapija. Gauti statistiškai reikšmingi skirtumai (p<0,05) tarp mobilumo, raumenų jėgos pokyčių tiriamojoje ir kontrolinėje grupėse.

Raktiniai žodžiai: ankstyva kineziterapija; mobilumas; klubo endoprotezavimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.046
Pilnas tekstasPDF

Atgal